RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 2019

ASOCIAȚIA ȘERBAN ȘI ASOCIAȚII

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE   „Sfântul Ilie”  GALAȚI

STR. ODOBESTI NR. 1 C

Tel: 0749614506

         

 

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 2019

 

 

PREZENTARE GENERALĂ

 

Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi este un centru rezidenţial care funcţionează ca serviciu social al Asociaţiei „ȘERBAN ȘI ASOCIAȚII”, începând cu luna noiembrie 2016.

Asociaţia „ȘERBAN ȘI ASOCIAȚII” este furnizor privat de servicii sociale, acreditat în condiţiile legii, având personalitate juridică proprie.

Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi are sediul în municipiul Galaţi, str. Odobeşti nr. 1 C, Jud. Galaţi,  iar imobilul în care îşi desfăşoară activitatea şi terenul aferent, este proprietatea S.C. Real Group S.R.L., in baza unui  contract încheiat  pe o durata de 7 ani.

Activitatea Căminului pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi  se desfăşoară conform prevederilor legale generale, ale celor speciale, la nivelul standardelor naţionale.

Personalul asociaţiei este constituit din administrator, medic, asistente medicale, kinetoterapeuṭi, asistent social, economist, bucătari, operatori curăṭenie,  infirmiere, îngrijitoare, cadre tehnice S.S.M si P.S.I care colaborează cu profesionalism, în beneficiul vârstnicilor rezidenţi în unitate.

Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi, oferă condiţii de rezidenţă permanentă pentru un număr de  137 de persoane vârstnice, cu domiciliul în  judeţul Galaţi sau în alte judeţe ale ţării, care au nevoie de asistenţă de specialitate socio-medicală pentru a duce o viaţă demnă până la finalul ei.

Potenţialii beneficiari ai serviciului sunt persoane vârstnice care se găsesc într-o situaţie de vulnerabilitate, respectiv, imposibilitatea de a-şi asigura singure activităţile de bază ale vieţii zilnice, nu se pot gospodări singure şi necesită asistenţă şi îngrijire.

Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi  are ca scop principal acordarea de servicii calitative pentru asigurarea nevoilor sociale asistaţilor şi creşterea calităţii vieţii acestora.

Prin misiunea sa, Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi se angajează în lupta împotriva sărăciei şi a excluderii din structurile sociale, şi pentru promovarea dezvoltării umane şi a dreptăţii sociale.

Pentru a realiza propria misiune, se urmăreşte să se atingă următoarele obiective:

 • Asigurarea protecţiei şi îngrijirii bătrânului pe o perioadă nedeterminată, la un nivel corespunzător Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice, cf. Ordinului nr. 29/03.01.2019, în conformitate cu prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011 actializata cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Asigurarea unei îngrijiri socio-medicale corespunzătoare, pentru o recuperare socială şi medicală cât mai bună, ţinând cont de diagnostic şi de particularităţile fiecărui caz în parte, conform planului individual de intervenţie şi a fişei geriatrice socio-medicale.
 • Menţinerea relaţiilor cu familia de provenienţă şi cu ceilalţi membrii ai comunităţii, pentru a evita izolarea vârstnicului.
 • Prevenirea şi tratarea sindromului de abandon, datorat schimbării statutului vârstnicului în societate, prin serviciile personalului specializat – asistent social, medici, psiholog, asistenţi medicali.
 • Acordarea de asistenţă paliativă şi consiliere spirituală, pentru a ajuta beneficiarii să trăiască cu seninătate şi demnitate ultima etapă a vieţii.

Vârstnicii rezidenţi în Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi se bucură de o atmosferă familială şi beneficiază de o gamă variată de servicii sociale şi medicale de calitate.

Activităţile/serviciile principale oferite sunt: îngrijire personală în funcţie de gradul de dependenţă,  asistenţă medicala primara (supraveghere şi tratament oferită de medic de familie şi alti specialisti, asistente medicale, infirmiere), cazare pe perioadă nedeterminată, masă (inclusiv preparare hrană caldă), curăţenie, socializare şi activităţi culturale, terapii de recuperare fizică/ psihică/mentală, terapie ocupaţională, etc.

      Principiile care stau la baza funcţionării serviciilor oferite de Căminul pentru persoane vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi, sunt:

 • Respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al persoanei, egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
 • Asistarea vârstnicilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
 • Respectarea demnităţii persoanei;
 • Asigurarea unui serviciu personalizat;
 • Ascultarea opiniei beneficiarului şi luarea în considerare în organizarea serviciilor;
 • Asigurarea unui regim de viaţă adecvat nevoilor bătrânului;
 • Asigurarea protecţiei împotriva abuzului;
 • Asigurarea unei intervenţii profesioniste;
 • Asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
 • Respectarea pluralismului cultural şi religios, privind diversitatea culturală ca un mijloc şi ca o şansă de a realiza un contact plin de respect cu alte culturi şi religii.

 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR / SERVICIILOR OFERITE

 • GĂZDUIRE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

În cadrul acestei activităţi, Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi, a asigurat:

 • Găzduirea beneficiarilor în camere prevăzute cu grup sanitar, spaţii sigure şi accesibile beneficiarilor, adaptate şi echipate pentru a permite şi încuraja mobilitatea şi autonomia vârstnicilor;
 • Sală de mese, living cu televizor, spaţiu cu post telefonic şi computer conectat la internet, cabinet medical, cabinet de psihoterapie, parc, etc.
 • Bunuri de natura obiectelor de inventar: paturi adaptate nevoilor vârstnicilor, lenjerie şi accesorii de pat, măsuţe rabatabile pentru persoanele imobilizate, dulap, fotoliu, măsuţă, scaune, fotoliu rulant, cadru ortopedic, cârje, etc.
 • Igienizarea şi întreţinerea camerelor de locuit și a spațiilor comune. Efectuarea de către personalul de îngrijire a curăţeniei în camere, şi igienizarea toaletelor, băilor şi a tuturor obiectelor de igienă personale şi comune, menaj legat direct de mediul asistatului;
 • S-a asigurat beneficiarilor o alimentaţie în concordanţă cu nevoile şi preferinţele lor, şi cu regimurile recomandate, constând în trei mese calde pe zi şi două gustări, preparate în bucătăria proprie oferindu-se meniuri complete şi variate;
 • Servirea mesei a avut loc în sala de mese, într-o ambianţă plăcută, iar beneficiarii care nu se pot deplasa sau nu se pot servi independent, au primit masa în cameră fiind ajutaţi sau hrăniţi de către personalul de ingrijire;
 • S-a asigurat hidratarea corespunzătoare a vârstnicilor, având grijă ca necesarul de lichide să fie administrat preponderent pe cale orală, sub formă de ceaiuri, compoturi, apă potabilă, limonadă, etc.
 • Spălarea şi igienizarea lenjeriei de pat și de corp, şi a garderobei personale a vârstnicilor, s-a efectuat de către personalul specializat, la serviciul de spălătorie din cadrul unităţii.

 

 • ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞI ÎNGRIJIRE

Unitatea a asigurat pentru acest serviciu, personal specializat constând din asistenţi medicali, infirmiere vârstnici, medic de familie, medic psihiatru, kinetoterapeut. Prin această activitate de bază s-au asigurat:

 • Servicii de menţinere a sănătăţii, terapie şi recuperare medicală, în baza evaluării/reevaluării nevoilor individuale, şi administrarea medicaţiei în baza prescripţiilor medicale, cu respectarea normelor legale în vigoare;
 • Monitorizarea în scop preventiv şi terapeutic a stării de sănătate fizică şi psihică a beneficiarilor, evaluarea şi adaptarea regimului alimentar conform indicaţiilor medicale;
 • Condiţii corespunzătoare de menţinere a igienei personale;
 • Asistenţă calificată pentru menţinerea igienei personale a beneficiarilor care nu se pot îngriji singuri, și efectuarea igienei personale în funcţie de gradul de dependenţă al fiecărui asistat;
 • Îngrijire corporală, toaletare, duş, baie generală, îngrijirea unghiilor şi a părului;
 • Consiliere, asistenţă, echipamente şi materiale necesare beneficiarilor care au probleme de continenţă, şi măsuri de prevenire a escarelor;
 • Programe de educaţie sanitară cu personal calificat, încurajându-se viaţa activă, asigurându-se beneficiarilor condiţii pentru mişcare şi activităţi în aer liber în parcul unităţii, măsuri de prevenire a accidentelor;
 • În funcţie de particularităţile stării de sănătate şi de indicaţiile medicului, toţi beneficiarii sunt cuprinşi periodic în programul de kinetoterapie şi recuperare, personalul medical şi de îngrijire stimulând autonomia personală a vârstnicilor.

 

 • ASISTENŢĂ PALIATIVĂ

În cadrul acestei activități, Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi a asigurat beneficiarilor aflați în fază terminală de boală, toate serviciile de îngrijire necesare, precum şi servicii spirituale,  religioase, în conformitate cu credinţa religioasă a beneficiarului. Beneficiarii și familiile lor au fost tratați cu multă grijă, înțelegere și respect.

S-a asigurat supravegherea permanentă a beneficiarului aflat în stare terminală, servicii medicale şi tratament corespunzător, inclusiv medicaţie pentru terapia durerii, conform prescripţiilor medicale.

 

 

 

 • SUPORT EMOŢIONAL ŞI DUPĂ CAZ, PSIHOTERAPIE

Considerând că abordarea stării psihice a vârstnicilor este un demers complex, care face parte din procesul de asistență al acestora, ne-am orientat intervențiile de suport psihologic și pornind în primul rând de la observarea provocărilor specifice etapei de viață, cărora persoanele vârstnice trebuie să le facă față. Pe măsura trecerii spre bătrânețe, indivizii se îndreaptă de la independență – câștigată în prima jumătate a vieții – spre interdependență și chiar dependență.

Cunoscând transformările pe care vârstnicii le trăiesc și obstacolele principale pe care le au de înfruntat, psihologul unității noastre a sprijinit vârstnicii beneficiari în trăirea acestei etape de viață cu demnitate optimizând prin intervenții specifice starea lor psihică.

Îmbătrânirea este un proces care implică numeroase situaţii de risc şi evenimente stresante, de la alterarea funcţiilor cognitive şi senzoriomotorii, la pierderea persoanelor dragi sau incapacitatea de a păstra nivelul de activism.

S-a avut în vedere identificarea unor activităţi de petrecere a timpului pentru client prin discutarea opţiunilor clientului cu privire la petrecerea timpului pe care îl are la dispoziţie, înţelegerea importanţei urmăririi tratamentului prescris de medicii specialiști şi avantajele urmăririi acestui tratament.

 

 • SOCIALIZARE ŞI PETRECERE A TIMPULUI LIBER

Asistentii  sociali  si ergototerapeutii au asigurat consilierea şi asistenţa socială a beneficiarilor, identificarea nevoilor personale sociale necesare îmbunătăţirii sau menţinerii stării de confort psihic, al relaţionării cu mediul, cu ceilalţi asistaţi şi familia. De asemenea asistentii sociali au oferit mediere, consiliere şi intervenţie în situaţii de criză şi intermedierea legăturilor cu familia şi anturajul.

S-a acordat consiliere socială vârstnicilor, în vederea acomodării acestora la viaţa de comunitate şi depăşirea oricăror dificultăţi, promovându-se dezvoltarea umană şi dreptatea socială.

Asistentii sociali si ergoterapeutii  au organizat activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber, cu scopul satisfacerii nevoilor majore de protecţie afectivă, de recunoaştere socială, de manifestare a experienţei şi autorităţii, a nevoii de a interacţiona şi a stabili relaţii sociale, etc.

Persoanele asistate au fost cooptate în planificarea şi organizarea unor activităţi culturale, sărbătorirea zilelor de naştere şi de nume, vizionarea unor emisiuni T.V. radio, accesul la presă, participarea la mini-spectacole la sediul instituţiei. De asemenea s-a încurajat vizitarea prietenilor sau alte ieşiri în comunitate în funcţie de starea de sănătate, şi s-a facilitat primirea de vizite din partea familiei sau a prietenilor.

Pentru menţinerea şi readaptarea capacităţilor fizice şi intelectuale prin terapie ocupaţională, vârstnicii au fost implicati, în funcţie de capacitatea fizică şi psihică, în diferite acţiuni cu specific gospodăresc, pregătirea mesei, aşezarea tacâmurilor şi a vaselor, îngrijirea florilor din parc, etc.

În perioada 01.01.2019 – 31.12. 2019, au avut loc diferite evenimente la care au participat vârstnicii din cămin, un caracter mai deosebit având urmatoarele activităţi:

 • Sărbătorirea Anului Nou în prima zi din an, cu o masă festivă.
 • În ziua de 6 ianuarie, cu ocazia sărbătorii Epifaniei, s-a celebrat o Slujbă solemnă în centru, s-a sfinţit apa şi s-au binecuvântat camerele vârstnicilor.
 • Sărbătorirea zilelor de 1 şi 8 Martie, sărbătoare în care au fost implicaţi copiii de la Scoala Gimnziala nr. 1 Slivna, care le-au oferit doamnelor beneficiare si angajatelor câte o floare. A fost invitata o formatie de muzica populara cu un solist.
 • Celebrarea Paştelui prin servicii religioase, eveniment cu caracter spiritual pentru vârstnici;
 • Ziua de 1 Mai a fost marcată ca în fiecare an prin organizarea unui picnic in parcul caminului cu toţi vârstnicii rezidenţi, în compania unei muzici selectate specifice anilor şaizeci-optzeci.
 • Sărbătorirea Crăciunului prin celebrări religioase deosebite, primirea de grupuri de copii şi studenţi colindători şi prezentarea de copiii Scolii Generale Slivna a unui program artistic.

 

ACTIVITĂŢI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A SERVICIULUI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

În cadrul unui proiect de reamenajare şi modernizare a Centrul de Asistenţă şi Îngrijire ‘Sf. Ilie’ Galaţi, pe parcursul anului 2019 au avut loc următoarele lucrări:

 • Renovarea spaţiilor comune si camerele situate la etajul I, II si parter (zugrăvit).
 • Schimbarea obiectelor sanitare de la grupurile sanitare ale dormitoarelor şi de la băile comune.
 • Revizuirea centralelor termice.
 • Achizitionat alte masini de spalat si uscatoare, in locul celor defecte.
 • Imprejmuit parcul cu folie policarbonat (pentru stoparea curentilor reci de aer)
 • Mobilarea camerelor etaj II cu dulapuri si televizoare
 • Montarea unor aere conditionate

PERSONALUL CENTRULUI  DE  ASISTENŢǍ  ŞI  ÎNGRIJIRE  “SF. ILIE GALAŢI”

 • Coordonator Cămin (asistent social ) – angajat CIM
 • 1 Medic – angajat CIM
 • 1 Administrator angajat CIM
 • 3 Ergoterapeuti – angajaţi CIM
 • 1 Asistent social – angajat CIM
 • 5 Asistenţi medicali – angajaţi CIM
 • 2 Asistenṭi medicali – contract de voluntariat
 • 14 Infirmiere vârstnici – angajate CIM
 • 10 Ingrijitoare – angajate CIM
 • 3 Infirmieră vârstnici – contract voluntariat
 • 3 Bucătari – angajaţi CIM
 • 1 Medic psihiatru – contract de colaborare
 • 2 Kinetoterapeuṭi – angajaţi CIM
 • 1 Responsabil financiar şi resurse umane – angajat CIM
 • 1 Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor –contract voluntariat
 • 1 Cadru tehnic cu atributii S.S.M – contract prestari servicii

În perioda 1 Ianuarie – 31 Decembrie 2019 au fost reintegraţi familial 3 beneficiari, au decedat 67   beneficiari.