RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 2022

ASOCIAȚIA ȘERBAN ȘI ASOCIAȚII

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE   „Sfântul Ilie”  GALAȚI

STR. ODOBESTI NR. 1 C

Tel: 0749614506

         

 

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 2022

 

PREZENTARE GENERALĂ

Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi este un centru rezidenţial  care funcţionează ca serviciu social al Asociaţiei „Șerban și Asociații”, începând cu luna noiembrie 2016.

Asociaţia „Șerban și Asociații” este furnizor privat de servicii sociale, acreditat în condiţiile legii, având personalitate juridică proprie.

Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi are sediul în municipiul Galaţi, str. Odobeşti nr. 1 C,  Jud. Galaţi,  iar imobilul în care îşi desfăşoară activitatea şi terenul aferent, este proprietatea S.C. Real Group S.R.L., în baza unui  contract de închiriere.

Activitatea Căminului pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi  se desfăşoară conform prevederilor legale generale, ale celor speciale, la nivelul standardelor naţionale.

Personalul asociaţiei este constituit din medic, asistente medicale, kinetoterapeut, ergoterapeut, asistenţi sociali, economişti, bucătari, administrator cladire, operatori curăṭenie,  infirmiere, îngrijitoare, cadre tehnice S.S.M si P.S.I care colaborează cu profesionalism, în beneficiul vârstnicilor rezidenţi în unitate.

Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi, oferă condiţii de rezidenţă permanentă pentru un număr de  137 de persoane vârstnice, cu domiciliul în  judeţul Galaţi sau în alte judeţe ale ţării, care au nevoie de asistenţă de specialitate socio-medicală pentru a duce o viaţă demnă până la finalul ei.

Potenţialii beneficiari ai serviciului sunt persoane vârstnice care se găsesc într-o situaţie de vulnerabilitate, respectiv, imposibilitatea de a-şi asigura singure activităţile de bază ale vieţii zilnice, nu se pot gospodări singure şi necesită asistenţă şi îngrijire.

Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi  are ca scop principal acordarea de servicii calitative pentru asigurarea nevoilor sociale asistaţilor şi creşterea calităţii vieţii acestora.

Prin misiunea sa, Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi se angajează în lupta împotriva sărăciei şi a excluderii din structurile sociale, şi pentru promovarea dezvoltării umane şi a dreptăţii sociale.

Pentru a realiza propria misiune, se urmăreşte să se atingă următoarele obiective:

 • Asigurarea protecţiei şi îngrijirii bătrânului pe o perioadă nedeterminată, la un nivel corespunzător Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice, cf. Ordinului nr. 29/03.01.2019, în conformitate cu prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011 actualizata cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Asigurarea unei îngrijiri socio-medicale corespunzătoare, pentru o recuperare socială şi medicală cât mai bună, ţinând cont de diagnostic şi de particularităţile fiecărui caz în parte, conform planului individual de intervenţie şi a fişei geriatrice socio-medicale.
 • Menţinerea relaţiilor cu familia de provenienţă şi cu ceilalţi membrii ai comunităţii, pentru a evita izolarea vârstnicului.
 • Prevenirea şi tratarea sindromului de abandon, datorat schimbării statutului vârstnicului în societate, prin serviciile personalului specializat – asistent social, medici, ergoterapeut, asistenţi medicali.
 • Acordarea de asistenţă paliativă şi consiliere spirituală, pentru a ajuta beneficiarii să trăiască cu seninătate şi demnitate ultima etapă a vieţii.

Vârstnicii rezidenţi în Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi se bucură de o atmosferă familială şi beneficiază de o gamă variată de servicii sociale şi medicale de calitate.

Activităţile/serviciile principale oferite sunt: îngrijire personală în funcţie de gradul de dependenţă,  asistenţă medicala primară (supraveghere şi tratament oferită de medic de familie şi alti specialisti, asistente medicale, infirmiere), cazare pe perioadă nedeterminată, masă (inclusiv preparare hrană caldă), curăţenie, socializare şi activităţi culturale, terapii de recuperare fizică//mentală, terapie ocupaţională, etc.

      Principiile care stau la baza funcţionării serviciilor oferite de Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi, sunt:

 • Respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al persoanei, egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
 • Asistarea vârstnicilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
 • Respectarea demnităţii persoanei;
 • Asigurarea unui serviciu personalizat;
 • Ascultarea opiniei beneficiarului şi luarea în considerare în organizarea serviciilor;
 • Asigurarea unui regim de viaţă adecvat nevoilor bătrânului;
 • Asigurarea protecţiei împotriva abuzului;
 • Asigurarea unei intervenţii profesioniste;
 • Asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
 • Respectarea pluralismului cultural şi religios, privind diversitatea culturală ca un mijloc şi ca o şansă de a realiza un contact plin de respect cu alte culturi şi religii.

 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR / SERVICIILOR OFERITE

 • GĂZDUIRE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

    În cadrul acestei activităţi, Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi, a asigurat:

 • Găzduirea beneficiarilor în camere prevăzute cu grup sanitar, spaţii sigure şi accesibile beneficiarilor, personalizate, adaptate şi echipate pentru a permite şi încuraja mobilitatea şi autonomia vârstnicilor;
 • Dormitoarele sunt împărțite pe sexe. Camerele sunt mobilate cu 3, 4 paturi, noptieră pentru fiecare pat, dulapuri personale, televizor , masa și scaune, comodă. Beneficiarii sunt încurajaţi să îşi personalizeze spaţiul propriu din dormitor cu mobilier și obiecte decorative personale.
 • Sală de mese, living cu televizor, spaţiu cu post telefonic şi computer conectat la internet, cabinet medical, cabinet kinetoterapie, parc, etc.
 • Bunuri de natura obiectelor de inventar: paturi adaptate nevoilor vârstnicilor, lenjerie şi accesorii de pat, măsuţe rabatabile pentru persoanele imobilizate, dulap, fotoliu, măsuţă, scaune, fotoliu rulant, cadru ortopedic, cârje, etc.
 • Igienizarea şi întreţinerea camerelor de locuit și a spațiilor comune. Efectuarea de către personalul de îngrijire a curăţeniei în camera şi igienizarea toaletelor, băilor şi a tuturor obiectelor de igienă personale şi comune, menaj legat direct de mediul asistatului;
 • S-a asigurat beneficiarilor o alimentaţie în concordanţă cu nevoile şi preferinţele lor, şi cu regimurile recomandate, constând în trei mese calde pe zi şi două gustări, preparate în bucătăria proprie. Meniul este diversificat, corespunzător din punct de vedere calitativ si cantitativ și adaptat conform indicațiilor medicale, fiind asigurat necesarul minim de calorii și nutrienți în raport cu vârsta beneficiarilor.
 • Servirea mesei a avut loc în sala de mese, într-o ambianţă plăcută, iar beneficiarii care nu se pot deplasa sau nu se pot servi independent, au fost mobilizați cu scaunul rulant pentru a servi masa și socializa în sala de mese, fiind ajutaţi sau hrăniţi de către personalul de ingrijire;
 • S-a asigurat hidratarea corespunzătoare a vârstnicilor, având grijă ca necesarul de lichide să fie administrat preponderent pe cale orală, sub formă de ceaiuri, compoturi, apă potabilă, limonadă, etc.
 • Spălarea şi igienizarea lenjeriei de pat și de corp, şi a garderobei personale a vârstnicilor, s-a efectuat de către personalul specializat, la serviciul de spălătorie din cadrul unităţii.

 

 • ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞI ÎNGRIJIRE

SERVICIUL MEDICAL din cadrul unității noastre funcționează în ture, furnizând servicii de asistenţă medicală în regim continuu, 24 de ore din 24, în baza prevederilor Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată și actualizată.

Unitatea a asigurat pentru acest serviciu, personal specializat constând din asistenţi medicali, infirmiere vârstnici, medic de familie, medic psihiatru  (serviciu extern). Prin această activitate de bază s-au asigurat:

 • Servicii de menţinere a sănătăţii, terapie şi recuperare medicală, în baza evaluării/reevaluării nevoilor individuale, şi administrarea medicaţiei în baza prescripţiilor medicale, cu respectarea normelor legale în vigoare;
 • Monitorizarea în scop preventiv şi terapeutic a stării de sănătate fizică şi psihică a beneficiarilor, evaluarea şi adaptarea regimului alimentar conform indicaţiilor medicale;
 • Condiţii corespunzătoare de menţinere a igienei personale;
 • Asistenţă calificată pentru menţinerea igienei personale a beneficiarilor care nu se pot îngriji singuri și efectuarea igienei personale în funcţie de gradul de dependenţă al fiecărui asistat;
 • Îngrijire corporală, toaletare, duş, baie generală, îngrijirea unghiilor şi a părului;
 • Consiliere, asistenţă, echipamente şi materiale necesare beneficiarilor care au probleme de continenţă, şi măsuri de prevenire a escarelor;
 • Educaţie sanitară cu personal calificat, încurajându-se viaţa activă, asigurându-se beneficiarilor condiţii pentru mişcare şi activităţi în aer liber în parcul unităţii, măsuri de prevenire a accidentelor;
 • În funcţie de particularităţile stării de sănătate şi de indicaţiile medicului, toţi beneficiarii sunt cuprinşi periodic în programul de kinetoterapie şi recuperare, personalul medical şi de îngrijire stimulând autonomia personală a vârstnicilor.

 

 • SERVICII DE RECUPERARE ȘI REABILITARE

In cadrul căminului se desfășoara programe de recuperare/reabilitare în scopul menţinerii sau ameliorării autonomiei funcţionale a beneficiarului.

 

 • ASISTENŢĂ PALIATIVĂ

 În cadrul acestei activități, Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi a asigurat beneficiarilor aflați în fază terminală de boală, toate serviciile de îngrijire necesare, precum şi servicii spirituale,  religioase, în conformitate cu credinţa religioasă a beneficiarului. Beneficiarii și familiile lor au fost tratați cu multă grijă, înțelegere și respect.

S-a asigurat supravegherea permanentă a beneficiarului aflat în stare terminală, servicii medicale şi tratament corespunzător, inclusiv medicaţie pentru terapia durerii, conform prescripţiilor medicale.

 • ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI SUPORT EMOŢIONAL

Îmbătrânirea este un proces care implică numeroase situaţii de risc şi evenimente stresante, de la alterarea funcţiilor cognitive şi senzoriomotorii, la pierderea persoanelor dragi sau incapacitatea de a păstra nivelul de activism.

S-a avut în vedere identificarea unor activităţi de petrecere a timpului pentru beneficiar prin discutarea opţiunilor acestuia cu privire la petrecerea timpului pe care îl are la dispoziţie, înţelegerea importanţei urmăririi tratamentului prescris de medicii specialiști şi avantajele urmăririi acestui tratament.

Asistenţii sociali din cadrul căminului au acționat în vederea respectării etapelor principale ale procesului de acordare a serviciilor sociale, respectând un algoritm specific, după cum urmează:

 • Evaluarea inițială;
 • Evaluarea complexă;
 • Stabilirea Planului Individualizat de Asistență și Îngrijire;
 • Implementarea măsurilor prevăzute în planul individualizat;
 • Monitorizarea serviciilor;
 • Reevaluarea situației beneficiarului în fiecare an și ori de câte ori este nevoie;
 • Evaluarea gradului de satisfacție a beneficiarului.

Pentru aplicarea procedurii de reevaluare a gradului de dependent  – la un an și ori de câte ori este nevoie, echipa pluridisciplinară, din care face parte: medicul instituției, asistentul social, asistentul medical, kinetoterapeutul; utilizând instrumente de lucru specifice a stabilit în plen, de față cu beneficiarul și/sau susținătorul legal, planul de servicii necesar gradului de dependență urmărindu-se conservarea gradului de autonomie al beneficiarului.

 

 • ACTIVITĂȚI DE RECREERE/SOCIALIZARE/TERAPIE OCUPAȚIONALĂ

 

Centrul deține un spațiu de recreere/socializare la parter. Acesta este dotat cu mese, scaune, o minibibliotecă cu cărți, jocuri de societate( sah, remmy, table, etc), reviste culturale si religioase. Activitățile de socializarea a beneficiarilor sunt stabilite în funcție de nevoile acestora și se efectuează în conformitate cu planul individual de îngrijire, ținând cont de posibilitățile, resursele și preferințele beneficiarului. Scopul acestor activități de socializare și petrecere a timpului liber este de prevenire a degradării, de facilitare a conduitelor prosociale, responsabilizare și afirmarea competențelor personale. De asemenea, se are în vedere și crearea unui ambient familial și armonizarea relației beneficiar – angajat, având la bază sentimente de stimă și respect reciproc.

Asistenţii  sociali  şi ergototerapeuţii au asigurat consilierea şi asistenţa socială a beneficiarilor, identificarea nevoilor personale sociale necesare îmbunătăţirii sau menţinerii stării de confort psihic, al relaţionării cu mediul, cu ceilalţi asistaţi şi familia. De asemenea asistenţii sociali au oferit mediere, consiliere şi intervenţie în situaţii de criză şi intermedierea legăturilor cu familia şi anturajul.

S-a acordat consiliere socială vârstnicilor, în vederea acomodării acestora la viaţa de comunitate şi depăşirea oricăror dificultăţi, promovându-se dezvoltarea umană şi dreptatea socială. 

Asistentii sociali si ergoterapeutii  au organizat activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber, cu scopul satisfacerii nevoilor majore de protecţie afectivă, de recunoaştere socială, de manifestare a experienţei şi autorităţii, a nevoii de a interacţiona şi a stabili relaţii sociale, etc.

În funcţie de capacitatea fizică şi psihică, pentru menţinerea şi readaptarea capacităţilor fizice şi intelectuale prin terapie ocupaţională, vârstnicii au fost cooptați în planificarea şi organizarea unor activităţi culturale, sărbătorirea zilelor de naştere şi de nume, vizionarea unor emisiuni T.V., radio, accesul la presă, participarea la mini-spectacole la sediul instituţiei,  au fost implicati  în diferite acţiuni cu specific gospodăresc, pregătirea mesei, aşezarea tacâmurilor şi a vaselor, îngrijirea florilor din parc, etc. 

De asemenea s-a încurajat primirea de vizite din partea familiei sau a prietenilor în spațiul special amenajat, respectând măsurile..

În perioada 01.01.2022 – 31.12.2022, au avut loc diferite evenimente la care au participat vârstnicii din cămin, un caracter mai deosebit având următoarele activităţi:

 • Sărbătorirea Anului Nou în prima zi din an, cu o masă festivă.
 • În ziua de 6 ianuarie, cu ocazia sărbătorii Epifaniei, s-a celebrat o Slujbă solemnă în spaţiul special amenajat şi s-a sfinţit apa.
 • Sărbătorirea zilelor de 1 şi 8 Martie, sărbătoare în care au fost implicaţi angajaţii, care le-au oferit doamnelor beneficiare si angajatelor câte o floare.
 • Ziua de 1 Mai a fost marcată ca în fiecare an prin organizarea unui picnic în parcul căminului cu toţi vârstnicii rezidenţi, în compania unei muzici selectate specifice anilor optzeci – nouăzeci.
 • Sărbătorirea Paştelui şi Crăciunului prin celebrări religioase deosebite şi cântece specifice.

 

 • DATE STATISTICE BENEFICIARI:

Admiteri în cadrul centrului –    67 persoane

Reintegrari in familie – 9 persoane

Decese ca urmare a bolilor cronice/ cauze naturale – 39

 

ACTIVITĂŢI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A SERVICIULUI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

În cadrul unui proiect de reamenajare şi modernizare a Centrul de Asistenţă şi Îngrijire ‘Sf. Ilie’ Galaţi, pe parcursul anului 2022 au avut loc următoarele lucrări:

 • Schimbarea obiectelor sanitare de la grupurile sanitare ale dormitoarelor şi de la băile comune.
 • Revizuirea centralelor termice.
 • Achiziţionat alte electrocasnice, în locul celor defecte.
 • Mărit parcul ataşat de clădirea căminului
 • Reparat gardul şi schimbat folia policarbonat, unde a fost cazul;
 • Modernizarea camerelor cu mobilier nou;
 • Montarea unor aparate de aer condiţionate, în locul celor defecte;
 • Renovarea spaţiilor comune şi camerelor situate la etajul I, II si parter (schimbat parchet, zugrăvit).

PERSONALUL CĂMINULUI  “SF. ILIE”

 • 2 Coordonatori cămin (asistent social ) – angajat CIM
 • 1 Medic – angajat CIM
 • 1 Director – angajat CIM
 • 1 Administrator clădire angajat CIM
 • 3 Ergoterapeuti – angajaţi CIM
 • 2 Asistent social – angajat CIM
 • 5 Asistenţi medicali – angajaţi CIM
 • 10 Infirmiere vârstnici – angajate CIM
 • 8 Ingrijitoare – angajate CIM
 • 2 Bucătari – angajaţi CIM
 • 1 Kinetoterapeut – angajat CIM
 • 1 Responsabil financiar şi resurse umane – angajat CIM
 • 1 Cadru tehnic cu atributii S.S.M – contract prestari servicii

           

            Misiune în anul 2022

            Care este misiunea noastră? – Să le oferim un loc primitor, plin de caldură și întelegere părinților sau bunicilor oricăruia dintre noi, astfel încât aceștia să se simtă exact ca acasă și să își trăiască bătrânețea într-un mediu plăcut unde se simt respectați, iubiți si valorizați!

 

 

 

   24.02.2023                                                                                 Intocmit,

                                                                                         Coordonator cămin

                                                                                           Medeleanu Maria