RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 2023

SOCIAȚIA ȘERBAN ȘI ASOCIAȚII

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE   „Sfântul Ilie”  GALAȚI

STR. ODOBESTI NR. 1 C

Tel: 0749614506

         

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 2023

PREZENTARE GENERALĂ

Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi este un centru rezidenţial care funcţionează ca serviciu social al Asociaţiei „Șerban și Asociații, începând cu luna noiembrie 2016.
Asociaţia „Șerban și Asociații” este furnizor privat de servicii sociale, acreditat în condiţiile legii, având personalitate juridică proprie.

Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi are sediul în municipiul Galaţi, str. Odobeşti nr. 1 Cjud. Galaţiiar imobilul în care îşi desfăşoară activitatea şi terenul aferent, este proprietatea S.C. Real Group S.R.L., în baza unui contract de închiriere.

Activitatea Căminului pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi se desfăşoară conform prevederilor legale generale, ale celor speciale, la nivelul standardelor naţionale.

Personalul Asociaţiei este constituit din medic, asistente medicale, kinetoterapeut, ergoterapeut, asistenţi socialieconomişti, bucătari, administrator cladire, operatori curăṭenie, infirmiere, îngrijitoare, cadre tehnice S.S.M si P.S.I care colaborează cu profesionalism, în beneficiul vârstnicilor rezidenţi în unitate.

Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţioferă condiţii de rezidenţă permanentă pentru un număr de 137 de persoane vârstnice, cu domiciliul în judeţul Galaţi sau în alte judeţe ale ţării, care au nevoie de asistenţă de specialitate socio-medicală pentru a duce o viaţă demnă până la finalul ei.

Potenţialii beneficiari ai serviciului sunt persoane vârstnice care se găsesc într-o situaţie de vulnerabilitate, respectiv, imposibilitatea de a-şi asigura singure activităţile de bază ale vieţii zilnice, nu se pot gospodări singure şi necesită asistenţă şi îngrijire.

Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi are ca scop principal acordarea de servicii calitative pentru asigurarea nevoilor sociale asistaţilor şi creşterea calităţii vieţii acestora.

Prin misiunea sa, Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi se angajează în lupta împotriva sărăciei şi a excluderii din structurile sociale, şi pentru promovarea dezvoltării umane şi a dreptăţii sociale.

Pentru a realiza propria misiune, se urmăreşte să se atingă următoarele obiective:

 • Asigurarea protecţiei şi îngrijirii bătrânului pe o perioadă nedeterminată, la un nivel corespunzător Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice, cf. Ordinului nr. 29/03.01.2019, în conformitate cu prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011 actualizata cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Asigurarea unei îngrijiri socio-medicale corespunzătoare, pentru o recuperare socială şi medicală cât mai bună, ţinând cont de diagnostic şi de particularităţile fiecărui caz în parte, conform planului individual de intervenţie şi a fişei geriatrice socio-medicale.
 • Menţinerea relaţiilor cu familia de provenienţă şi cu ceilalţi membrii ai comunităţii, pentru a evita izolarea vârstnicului.
 • Prevenirea şi tratarea sindromului de abandon,  datorat schimbării statutului vârstnicului în societate, prin serviciile personalului specializat – asistent social, medici, ergoterapeut, asistenţi medicali.
 • Acordarea de asistenţă paliativă şi consiliere spirituală, pentru a ajuta beneficiarii să trăiască cu seninătate şi demnitate ultima etapă a vieţii.

Vârstnicii rezidenţi în Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi se bucură de o atmosferă familială şi beneficiază de o gamă variată de servicii sociale şi medicale de calitate.

Activităţile/serviciile principale oferite sunt: îngrijire personală în funcţie de gradul de dependenţă, asistenţă medicală primară (supraveghere şi tratament oferită de medic de familie şi alti specialiști, asistente medicale, infirmiere), cazare pe perioadă nedeterminată, masă (inclusiv preparare hrană caldă), curăţenie, socializare şi activităţi culturale, terapii de recuperare fizică//mentală, terapie ocupaţională, etc.

 Principiile care stau la baza funcţionării serviciilor oferite de Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi, sunt:
 • Respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al persoanei, egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
 • Asistarea vârstnicilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
 • Respectarea demnităţii persoanei;
 • Asigurarea unui serviciu personalizat;
 • Ascultarea opiniei beneficiarului şi luarea în considerare în organizarea serviciilor;

  • Asigurarea unui regim de viaţă adecvat nevoilor bătrânului;
  • Asigurarea protecţiei împotriva abuzului;
 • Asigurarea unei intervenţii profesioniste;
 • Asigurarea confidenţialităţii  şi a eticii profesionale;
 • Respectarea pluralismului cultural şi religios, privind diversitatea culturală ca un mijloc şi ca o şansă de a realiza un contact plin de respect cu alte culturi şi religii.                            

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR / SERVICIILOR OFERITE

 • GĂZDUIRE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

    În cadrul acestei activităţi, Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi, a asigurat:

  • Găzduirea beneficiarilor în camere prevăzute cu grup sanitar, spaţii sigure şi accesibile beneficiarilor, personalizate, adaptate şi echipate pentru a permite şi încuraja mobilitatea şi autonomia vârstnicilor;
  • Dormitoarele sunt împărțite pe sexe. Camerele sunt mobilate cu 3, 4 paturi, noptieră pentru fiecare pat, dulapuri personale, televizor , masa și scaune, comodă. Beneficiarii sunt încurajaţi să îşi personalizeze spaţiul propriu din dormitor cu mobilier și obiecte decorative personale.
  • Sală de mese, living cu televizor, spaţiu cu post telefonic şi computer conectat la internet, cabinet medical, cabinet kinetoterapie, parc, etc.
  • Bunuri de natura obiectelor de inventar: paturi adaptate nevoilor vârstnicilor, lenjerie şi accesorii de pat, măsuţe rabatabile pentru persoanele imobilizate, dulap, fotoliu, măsuţă, scaune, fotoliu rulant, cadru ortopedic, cârje, etc.
  • Igienizarea şi întreţinerea camerelor de locuit și a spațiilor comune. Efectuarea de către personalul de îngrijire a curăţeniei în camera şi igienizarea toaletelor, băilor şi a tuturor obiectelor de igienă personale şi comune, menaj legat direct de mediul asistatului;
  • S-a asigurat beneficiarilor o alimentaţie în concordanţă cu nevoile şi preferinţele lor, şi cu regimurile recomandate, constând în trei mese calde pe zi şi două gustări, preparate în bucătăria proprieMeniul este diversificat, corespunzător din punct de vedere calitativ si cantitativ și adaptat conform indicațiilor medicale, fiind asigurat necesarul minim de calorii și nutrienți în raport cu vârsta beneficiarilor.
  • Servirea mesei a avut loc în sala de mese, într-o ambianţă plăcută, iar beneficiarii care nu se pot deplasa sau nu se pot servi independent, au fost mobilizați cu scaunul rulant pentru a servi masa și socializa în sala de mese, fiind ajutaţi sau hrăniţi de către personalul de ingrijire;
  • S-a asigurat hidratarea corespunzătoare a vârstnicilor, având grijă ca necesarul de lichide să fie administrat preponderent pe cale orală, sub formă de ceaiuri, compoturi, apă potabilă, limonadă, etc.
 • Spălarea şi igienizarea lenjeriei de pat și de corp, şi a garderobei personale a vârstnicilor, s-a efectuat de către personalul specializat, la serviciul de spălătorie din cadrul unităţii.

 • ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞI ÎNGRIJIRE
SERVICIUL MEDICAL din cadrul unității noastre funcționează în ture, furnizând servicii de asistenţă medicală în regim continuu, 24 de ore din 24, în baza prevederilor Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată și actualizată.
Unitatea a asigurat pentru acest serviciu, personal specializat constând din asistenţi medicali, infirmiere vârstnici, medic de familie, medic psihiatru  (serviciu extern)Prin această activitate de bază s-au asigurat:
 • Servicii de menţinere a sănătăţii, terapie şi recuperare medicală, în baza evaluării/reevaluării nevoilor individuale, şi administrarea medicaţiei în baza prescripţiilor medicale, cu respectarea normelor legale în vigoare;
 • Monitorizarea în scop preventiv şi terapeutic a stării de sănătate fizică şi psihică a beneficiarilor, evaluarea şi adaptarea regimului alimentar conform indicaţiilor medicale;
 • Condiţii corespunzătoare de menţinere a igienei personale;
 • Asistenţă calificată pentru menţinerea igienei personale a beneficiarilor care nu se pot îngriji singuri și efectuarea igienei personale în funcţie de gradul de dependenţă al fiecărui asistat;
 • Îngrijire corporală, toaletare, duş, baie generală, îngrijirea unghiilor şi a părului;
 • Consiliere, asistenţă, echipamente şi materiale necesare beneficiarilor care au probleme de continenţă, şi măsuri de prevenire a escarelor;
 • Educaţie sanitară cu personal calificat, încurajându-se viaţa activă, asigurându-se beneficiarilor condiţii pentru mişcare şi activităţi în aer liber în parcul unităţii, măsuri de prevenire a accidentelor;
 • În funcţie de particularităţile stării de sănătate şi de indicaţiile medicului, toţi beneficiarii sunt cuprinşi periodic în programul de kinetoterapie şi recuperare, personalul medical şi de îngrijire stimulând autonomia personală a vârstnicilor.

 • SERVICII DE RECUPERARE ȘI REABILITARE

In cadrul căminului se desfășoara programe de recuperare/reabilitare în scopul menţinerii sau ameliorării autonomiei funcţionale a beneficiarului.

 • ASISTENŢĂ PALIATIVĂ

În cadrul acestei activități, Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi a asigurat

beneficiarilor aflați în fază terminală de boală, toate serviciile de îngrijire necesare, precum şi servicii spirituale,  religioase, în conformitate cu credinţa religioasă a beneficiarului. Beneficiarii și familiile lor au fost tratați cu multă grijă, înțelegere și respect.

S-a asigurat supravegherea permanentă a beneficiarului aflat în stare terminală, servicii medicale şi tratament corespunzător, inclusiv medicaţie pentru terapia durerii, conform prescripţiilor medicale.

 • ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI SUPORT EMOŢIONAL

Îmbătrânirea este un proces care implică numeroase situaţii de risc şi evenimente stresante, de la alterarea funcţiilor cognitive şi senzoriomotorii, la pierderea persoanelor dragi sau incapacitatea de a păstra nivelul de activism.

S-a avut în vedere identificarea unor activităţi de petrecere a timpului pentru beneficiar prin discutarea opţiunilor acestuia cu privire la petrecerea timpului pe care îl are la dispoziţie, înţelegerea importanţei urmăririi tratamentului prescris de medicii specialiști şi avantajele urmăririi acestui tratament.

Asistenţii sociali din cadrul Căminului au acționat în vederea respectării etapelor principale ale procesului de acordare a serviciilor sociale, respectând un algoritm specific, după cum urmează:

 Evaluarea inițială;

 Evaluarea complexă;

 Stabilirea Planului Individualizat de Asistență și Îngrijire;

 Implementarea măsurilor prevăzute în planul individualizat;

 Monitorizarea serviciilor;

 Reevaluarea situației beneficiarului în fiecare an și ori de câte ori este nevoie;

 Evaluarea gradului de satisfacție a beneficiarului.

Pentru aplicarea procedurii de reevaluare a gradului de dependent – la un an și ori de câte ori este nevoie, echipa pluridisciplinară, din care face parte: medicul instituției, asistentul social, asistentul medical, kinetoterapeutul; utilizând instrumente de lucru specifice a stabilit în plen, de față cu beneficiarul și/sau susținătorul legal, planul de servicii necesar gradului de dependență urmărindu-se conservarea gradului de autonomie al beneficiarului.

 • ACTIVITĂȚI DE RECREERE/SOCIALIZARE/TERAPIE OCUPAȚIONALĂ

Centrul deține un spațiu de recreere/socializare la parter. Acesta este dotat cu mese, scaune, o minibibliotecă cu cărți, jocuri de societate( sah, remmy, table, cărți de joc, etc), reviste culturale si religioase. Activitățile de socializarea a beneficiarilor sunt stabilite în

funcție de nevoile acestora și se efectuează în conformitate cu planul individual de îngrijire, ținând cont de posibilitățile, resursele și preferințele beneficiarului. Scopul acestor activități de socializare și petrecere a timpului liber este de prevenire a degradării, de facilitare a conduitelor prosociale, responsabilizare și afirmarea competențelor personale. De asemenea, se are în vedere și crearea unui ambient familial și armonizarea relației beneficiar – angajat, având la bază sentimente de stimă și respect reciproc.
Asistenţii socialşi ergototerapeuţii au asigurat consilierea şi asistenţa socială a beneficiarilor, identificarea nevoilor personale sociale necesare îmbunătăţirii sau menţinerii stării de confort psihic, al relaţionării cu mediul, cu ceilalţi asistaţi şi familia. De asemenea asistenţii sociali au oferit mediere, consiliere şi intervenţie în situaţii de criză şi intermedierea legăturilor cu familia şi anturajul.
S-a acordat consiliere socială vârstnicilor, în vederea acomodării acestora la viaţa de comunitate şi depăşirea oricăror dificultăţi, promovându-se dezvoltarea umană şi dreptatea socială. 

Asistentii sociali si ergoterapeutii au organizat activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber, cu scopul satisfacerii nevoilor majore de protecţie afectivă, de recunoaştere socială, de manifestare a experienţei şi autorităţii, a nevoii de a interacţiona şi a stabili relaţii sociale, etc.

În funcţie de capacitatea fizică şi psihică, pentru menţinerea şi readaptarea capacităţilor fizice şi intelectuale prin terapie ocupaţională, vârstnicii au fost cooptați în planificarea şi organizarea unor activităţi culturale, sărbătorirea zilelor de naştere şi de nume, vizionarea unor emisiuni T.V., radio, accesul la presă, participarea la mini-spectacole la sediul instituţiei, au fost implicati  în diferite acţiuni cu specific gospodăresc, pregătirea mesei, aşezarea tacâmurilor şi a vaselor, îngrijirea florilor din parc, etc. 

De asemenea s-a încurajat primirea de vizite din partea familiei sau a prietenilor în spațiul special amenajat, respectând măsurile..

În perioada 01.01.2023 – 31.12.2023, au avut loc diferite evenimente la care au participat vârstnicii din cămin, un caracter mai deosebit având următoarele activităţi:

  • Sărbătorirea Anului Nou în prima zi din an, cu o masă festivă.
  • În ziua de 6 ianuarie, cu ocazia sărbătorii Epifaniei, s-a celebrat o Slujbă solemnă în spaţiul special amenajat şi s-a sfinţit apa.
  • Sărbătorirea zilelor de 1 şi 8 Martie, sărbătoare în care au fost implicaţi angajaţii, care le-au oferit doamnelor beneficiare si angajatelor te o floare.
  • Ziua de 1 Mai a fost marcată ca în fiecare an prin organizarea unui picnic  în parcul căminului cu toţvârstnicii rezidenţiîn compania unei muzici atent selectate.
  • Organizarea de evenimente cultural artistice.
 • Sărbătorirea Paştelui şi Crăciunului prin celebrări religioase deosebitecântece specifice și organizarea unei mese festive.

 • DATE STATISTICE BENEFICIARI:

Admiteri în cadrul centrului – 55 persoane

Reintegrari in familie – 8 persoane

Decese ca urmare a bolilor cronice/ cauze naturale – 35

ACTIVITĂŢI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A SERVICIULUI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
În cadrul unui proiect de reamenajare şi modernizare a Căminului pentru Persoane Varstnice ‘Sf. Ilie’ Galaţipe parcursul anului 2023 au avut loc următoarele lucrări:
 • Schimbarea obiectelor sanitare de la grupurile sanitare ale dormitoarelor şi de la băile comune.
 • Revizuirea centralelor termice.
 • Achiziţionat alte electrocasnice, în locul celor defecte.
 • Reamenajarea parcului ataşat de clădirea căminului
 • Reparat gardul şi schimbat folia policarbonat, unde a fost cazul;
 • Modernizarea camerelor cu mobilier nou;
 • Montarea unor aparate de aer condiţionate, în locul celor defecte;
 • Renovarea  spaţiilor comune şi camerelor situate la etajul I, II si parter (schimbat parchet, zugrăvit).
 • Achiziționarea unui nou sistem video pentru o supraveghere permanentă a beneficiarilor aflați în spațiile comune.
 • Încheierea unui contract de prestări servicii pentru monitorizare și supraveghere cu o firmă specializată în domeniu.

PERSONALUL CĂMINULUI “SF. ILIE”

  • Coordonatori cămin (asistent social )  – angajat CIM
  • Medic  – angajat CIM
  • 1 Director – angajat CIM
  • 1 Administrator clădire  angajat CIM
  • 1 Ergoterapeut – angajaţi CIM
  • 2 Asistent social – angajat CIM
  • 5 Asistenţi medicali – angajaţi CIM
  • 18 Infirmiere vârstnici – angajate CIM
  •  2 Ingrijitoare – angajate CIM
 • 2 Bucătari – angajaţi CIM
 • 1 Kinetoterapeut – angajat CIM
 • 1 Responsabil financiar şi resurse umane – angajat CIM
 • 1 Cadru tehnic cu atributii S.S.M – contract prestari servicii

 Misiune în anul 2023

 Fiind un centru rezidențial pentru persoanvârstnice, Căminul pentru PersoanVârstnice Sf. Ilie are ca scop acordarea de servicii calitative pentru asigurarea nevoilor sociale ale beneficiarilor și creșterea calității vieții acestora, prin oferirea unor servicii de bază cum ar fi: ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare și dezbrăcare, hrănire și hidratare, transfer și mobilizare, deplasare în interior și comunicare.

 Căminul oferă de asemenea servicii de suport, în raport cu capacitatea psiho – afectivă cum ar fi: ajutor pentru menținerea capacităților fizice, activități de petrecere a timpului liber, terapie ocupațională si activități de tratament în funcție de tipul de afecțiune pe care îl prezintă beneficiarii.

   08.01.2024                                                                                 Intocmit,

                                                                                         Coordonator cămin

                                                                                           Medeleanu Maria

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 2022

ASOCIAȚIA ȘERBAN ȘI ASOCIAȚII

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE   „Sfântul Ilie”  GALAȚI

STR. ODOBESTI NR. 1 C

Tel: 0749614506

         

 

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 2022

 

PREZENTARE GENERALĂ

Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi este un centru rezidenţial  care funcţionează ca serviciu social al Asociaţiei „Șerban și Asociații”, începând cu luna noiembrie 2016.

Asociaţia „Șerban și Asociații” este furnizor privat de servicii sociale, acreditat în condiţiile legii, având personalitate juridică proprie.

Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi are sediul în municipiul Galaţi, str. Odobeşti nr. 1 C,  Jud. Galaţi,  iar imobilul în care îşi desfăşoară activitatea şi terenul aferent, este proprietatea S.C. Real Group S.R.L., în baza unui  contract de închiriere.

Activitatea Căminului pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi  se desfăşoară conform prevederilor legale generale, ale celor speciale, la nivelul standardelor naţionale.

Personalul asociaţiei este constituit din medic, asistente medicale, kinetoterapeut, ergoterapeut, asistenţi sociali, economişti, bucătari, administrator cladire, operatori curăṭenie,  infirmiere, îngrijitoare, cadre tehnice S.S.M si P.S.I care colaborează cu profesionalism, în beneficiul vârstnicilor rezidenţi în unitate.

Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi, oferă condiţii de rezidenţă permanentă pentru un număr de  137 de persoane vârstnice, cu domiciliul în  judeţul Galaţi sau în alte judeţe ale ţării, care au nevoie de asistenţă de specialitate socio-medicală pentru a duce o viaţă demnă până la finalul ei.

Potenţialii beneficiari ai serviciului sunt persoane vârstnice care se găsesc într-o situaţie de vulnerabilitate, respectiv, imposibilitatea de a-şi asigura singure activităţile de bază ale vieţii zilnice, nu se pot gospodări singure şi necesită asistenţă şi îngrijire.

Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi  are ca scop principal acordarea de servicii calitative pentru asigurarea nevoilor sociale asistaţilor şi creşterea calităţii vieţii acestora.

Prin misiunea sa, Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi se angajează în lupta împotriva sărăciei şi a excluderii din structurile sociale, şi pentru promovarea dezvoltării umane şi a dreptăţii sociale.

Pentru a realiza propria misiune, se urmăreşte să se atingă următoarele obiective:

 • Asigurarea protecţiei şi îngrijirii bătrânului pe o perioadă nedeterminată, la un nivel corespunzător Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice, cf. Ordinului nr. 29/03.01.2019, în conformitate cu prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011 actualizata cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Asigurarea unei îngrijiri socio-medicale corespunzătoare, pentru o recuperare socială şi medicală cât mai bună, ţinând cont de diagnostic şi de particularităţile fiecărui caz în parte, conform planului individual de intervenţie şi a fişei geriatrice socio-medicale.
 • Menţinerea relaţiilor cu familia de provenienţă şi cu ceilalţi membrii ai comunităţii, pentru a evita izolarea vârstnicului.
 • Prevenirea şi tratarea sindromului de abandon, datorat schimbării statutului vârstnicului în societate, prin serviciile personalului specializat – asistent social, medici, ergoterapeut, asistenţi medicali.
 • Acordarea de asistenţă paliativă şi consiliere spirituală, pentru a ajuta beneficiarii să trăiască cu seninătate şi demnitate ultima etapă a vieţii.

Vârstnicii rezidenţi în Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi se bucură de o atmosferă familială şi beneficiază de o gamă variată de servicii sociale şi medicale de calitate.

Activităţile/serviciile principale oferite sunt: îngrijire personală în funcţie de gradul de dependenţă,  asistenţă medicala primară (supraveghere şi tratament oferită de medic de familie şi alti specialisti, asistente medicale, infirmiere), cazare pe perioadă nedeterminată, masă (inclusiv preparare hrană caldă), curăţenie, socializare şi activităţi culturale, terapii de recuperare fizică//mentală, terapie ocupaţională, etc.

      Principiile care stau la baza funcţionării serviciilor oferite de Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi, sunt:

 • Respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al persoanei, egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
 • Asistarea vârstnicilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
 • Respectarea demnităţii persoanei;
 • Asigurarea unui serviciu personalizat;
 • Ascultarea opiniei beneficiarului şi luarea în considerare în organizarea serviciilor;
 • Asigurarea unui regim de viaţă adecvat nevoilor bătrânului;
 • Asigurarea protecţiei împotriva abuzului;
 • Asigurarea unei intervenţii profesioniste;
 • Asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
 • Respectarea pluralismului cultural şi religios, privind diversitatea culturală ca un mijloc şi ca o şansă de a realiza un contact plin de respect cu alte culturi şi religii.

 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR / SERVICIILOR OFERITE

 • GĂZDUIRE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

    În cadrul acestei activităţi, Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi, a asigurat:

 • Găzduirea beneficiarilor în camere prevăzute cu grup sanitar, spaţii sigure şi accesibile beneficiarilor, personalizate, adaptate şi echipate pentru a permite şi încuraja mobilitatea şi autonomia vârstnicilor;
 • Dormitoarele sunt împărțite pe sexe. Camerele sunt mobilate cu 3, 4 paturi, noptieră pentru fiecare pat, dulapuri personale, televizor , masa și scaune, comodă. Beneficiarii sunt încurajaţi să îşi personalizeze spaţiul propriu din dormitor cu mobilier și obiecte decorative personale.
 • Sală de mese, living cu televizor, spaţiu cu post telefonic şi computer conectat la internet, cabinet medical, cabinet kinetoterapie, parc, etc.
 • Bunuri de natura obiectelor de inventar: paturi adaptate nevoilor vârstnicilor, lenjerie şi accesorii de pat, măsuţe rabatabile pentru persoanele imobilizate, dulap, fotoliu, măsuţă, scaune, fotoliu rulant, cadru ortopedic, cârje, etc.
 • Igienizarea şi întreţinerea camerelor de locuit și a spațiilor comune. Efectuarea de către personalul de îngrijire a curăţeniei în camera şi igienizarea toaletelor, băilor şi a tuturor obiectelor de igienă personale şi comune, menaj legat direct de mediul asistatului;
 • S-a asigurat beneficiarilor o alimentaţie în concordanţă cu nevoile şi preferinţele lor, şi cu regimurile recomandate, constând în trei mese calde pe zi şi două gustări, preparate în bucătăria proprie. Meniul este diversificat, corespunzător din punct de vedere calitativ si cantitativ și adaptat conform indicațiilor medicale, fiind asigurat necesarul minim de calorii și nutrienți în raport cu vârsta beneficiarilor.
 • Servirea mesei a avut loc în sala de mese, într-o ambianţă plăcută, iar beneficiarii care nu se pot deplasa sau nu se pot servi independent, au fost mobilizați cu scaunul rulant pentru a servi masa și socializa în sala de mese, fiind ajutaţi sau hrăniţi de către personalul de ingrijire;
 • S-a asigurat hidratarea corespunzătoare a vârstnicilor, având grijă ca necesarul de lichide să fie administrat preponderent pe cale orală, sub formă de ceaiuri, compoturi, apă potabilă, limonadă, etc.
 • Spălarea şi igienizarea lenjeriei de pat și de corp, şi a garderobei personale a vârstnicilor, s-a efectuat de către personalul specializat, la serviciul de spălătorie din cadrul unităţii.

 

 • ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞI ÎNGRIJIRE

SERVICIUL MEDICAL din cadrul unității noastre funcționează în ture, furnizând servicii de asistenţă medicală în regim continuu, 24 de ore din 24, în baza prevederilor Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată și actualizată.

Unitatea a asigurat pentru acest serviciu, personal specializat constând din asistenţi medicali, infirmiere vârstnici, medic de familie, medic psihiatru  (serviciu extern). Prin această activitate de bază s-au asigurat:

 • Servicii de menţinere a sănătăţii, terapie şi recuperare medicală, în baza evaluării/reevaluării nevoilor individuale, şi administrarea medicaţiei în baza prescripţiilor medicale, cu respectarea normelor legale în vigoare;
 • Monitorizarea în scop preventiv şi terapeutic a stării de sănătate fizică şi psihică a beneficiarilor, evaluarea şi adaptarea regimului alimentar conform indicaţiilor medicale;
 • Condiţii corespunzătoare de menţinere a igienei personale;
 • Asistenţă calificată pentru menţinerea igienei personale a beneficiarilor care nu se pot îngriji singuri și efectuarea igienei personale în funcţie de gradul de dependenţă al fiecărui asistat;
 • Îngrijire corporală, toaletare, duş, baie generală, îngrijirea unghiilor şi a părului;
 • Consiliere, asistenţă, echipamente şi materiale necesare beneficiarilor care au probleme de continenţă, şi măsuri de prevenire a escarelor;
 • Educaţie sanitară cu personal calificat, încurajându-se viaţa activă, asigurându-se beneficiarilor condiţii pentru mişcare şi activităţi în aer liber în parcul unităţii, măsuri de prevenire a accidentelor;
 • În funcţie de particularităţile stării de sănătate şi de indicaţiile medicului, toţi beneficiarii sunt cuprinşi periodic în programul de kinetoterapie şi recuperare, personalul medical şi de îngrijire stimulând autonomia personală a vârstnicilor.

 

 • SERVICII DE RECUPERARE ȘI REABILITARE

In cadrul căminului se desfășoara programe de recuperare/reabilitare în scopul menţinerii sau ameliorării autonomiei funcţionale a beneficiarului.

 

 • ASISTENŢĂ PALIATIVĂ

 În cadrul acestei activități, Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi a asigurat beneficiarilor aflați în fază terminală de boală, toate serviciile de îngrijire necesare, precum şi servicii spirituale,  religioase, în conformitate cu credinţa religioasă a beneficiarului. Beneficiarii și familiile lor au fost tratați cu multă grijă, înțelegere și respect.

S-a asigurat supravegherea permanentă a beneficiarului aflat în stare terminală, servicii medicale şi tratament corespunzător, inclusiv medicaţie pentru terapia durerii, conform prescripţiilor medicale.

 • ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI SUPORT EMOŢIONAL

Îmbătrânirea este un proces care implică numeroase situaţii de risc şi evenimente stresante, de la alterarea funcţiilor cognitive şi senzoriomotorii, la pierderea persoanelor dragi sau incapacitatea de a păstra nivelul de activism.

S-a avut în vedere identificarea unor activităţi de petrecere a timpului pentru beneficiar prin discutarea opţiunilor acestuia cu privire la petrecerea timpului pe care îl are la dispoziţie, înţelegerea importanţei urmăririi tratamentului prescris de medicii specialiști şi avantajele urmăririi acestui tratament.

Asistenţii sociali din cadrul căminului au acționat în vederea respectării etapelor principale ale procesului de acordare a serviciilor sociale, respectând un algoritm specific, după cum urmează:

 • Evaluarea inițială;
 • Evaluarea complexă;
 • Stabilirea Planului Individualizat de Asistență și Îngrijire;
 • Implementarea măsurilor prevăzute în planul individualizat;
 • Monitorizarea serviciilor;
 • Reevaluarea situației beneficiarului în fiecare an și ori de câte ori este nevoie;
 • Evaluarea gradului de satisfacție a beneficiarului.

Pentru aplicarea procedurii de reevaluare a gradului de dependent  – la un an și ori de câte ori este nevoie, echipa pluridisciplinară, din care face parte: medicul instituției, asistentul social, asistentul medical, kinetoterapeutul; utilizând instrumente de lucru specifice a stabilit în plen, de față cu beneficiarul și/sau susținătorul legal, planul de servicii necesar gradului de dependență urmărindu-se conservarea gradului de autonomie al beneficiarului.

 

 • ACTIVITĂȚI DE RECREERE/SOCIALIZARE/TERAPIE OCUPAȚIONALĂ

 

Centrul deține un spațiu de recreere/socializare la parter. Acesta este dotat cu mese, scaune, o minibibliotecă cu cărți, jocuri de societate( sah, remmy, table, etc), reviste culturale si religioase. Activitățile de socializarea a beneficiarilor sunt stabilite în funcție de nevoile acestora și se efectuează în conformitate cu planul individual de îngrijire, ținând cont de posibilitățile, resursele și preferințele beneficiarului. Scopul acestor activități de socializare și petrecere a timpului liber este de prevenire a degradării, de facilitare a conduitelor prosociale, responsabilizare și afirmarea competențelor personale. De asemenea, se are în vedere și crearea unui ambient familial și armonizarea relației beneficiar – angajat, având la bază sentimente de stimă și respect reciproc.

Asistenţii  sociali  şi ergototerapeuţii au asigurat consilierea şi asistenţa socială a beneficiarilor, identificarea nevoilor personale sociale necesare îmbunătăţirii sau menţinerii stării de confort psihic, al relaţionării cu mediul, cu ceilalţi asistaţi şi familia. De asemenea asistenţii sociali au oferit mediere, consiliere şi intervenţie în situaţii de criză şi intermedierea legăturilor cu familia şi anturajul.

S-a acordat consiliere socială vârstnicilor, în vederea acomodării acestora la viaţa de comunitate şi depăşirea oricăror dificultăţi, promovându-se dezvoltarea umană şi dreptatea socială. 

Asistentii sociali si ergoterapeutii  au organizat activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber, cu scopul satisfacerii nevoilor majore de protecţie afectivă, de recunoaştere socială, de manifestare a experienţei şi autorităţii, a nevoii de a interacţiona şi a stabili relaţii sociale, etc.

În funcţie de capacitatea fizică şi psihică, pentru menţinerea şi readaptarea capacităţilor fizice şi intelectuale prin terapie ocupaţională, vârstnicii au fost cooptați în planificarea şi organizarea unor activităţi culturale, sărbătorirea zilelor de naştere şi de nume, vizionarea unor emisiuni T.V., radio, accesul la presă, participarea la mini-spectacole la sediul instituţiei,  au fost implicati  în diferite acţiuni cu specific gospodăresc, pregătirea mesei, aşezarea tacâmurilor şi a vaselor, îngrijirea florilor din parc, etc. 

De asemenea s-a încurajat primirea de vizite din partea familiei sau a prietenilor în spațiul special amenajat, respectând măsurile..

În perioada 01.01.2022 – 31.12.2022, au avut loc diferite evenimente la care au participat vârstnicii din cămin, un caracter mai deosebit având următoarele activităţi:

 • Sărbătorirea Anului Nou în prima zi din an, cu o masă festivă.
 • În ziua de 6 ianuarie, cu ocazia sărbătorii Epifaniei, s-a celebrat o Slujbă solemnă în spaţiul special amenajat şi s-a sfinţit apa.
 • Sărbătorirea zilelor de 1 şi 8 Martie, sărbătoare în care au fost implicaţi angajaţii, care le-au oferit doamnelor beneficiare si angajatelor câte o floare.
 • Ziua de 1 Mai a fost marcată ca în fiecare an prin organizarea unui picnic în parcul căminului cu toţi vârstnicii rezidenţi, în compania unei muzici selectate specifice anilor optzeci – nouăzeci.
 • Sărbătorirea Paştelui şi Crăciunului prin celebrări religioase deosebite şi cântece specifice.

 

 • DATE STATISTICE BENEFICIARI:

Admiteri în cadrul centrului –    67 persoane

Reintegrari in familie – 9 persoane

Decese ca urmare a bolilor cronice/ cauze naturale – 39

 

ACTIVITĂŢI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A SERVICIULUI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

În cadrul unui proiect de reamenajare şi modernizare a Centrul de Asistenţă şi Îngrijire ‘Sf. Ilie’ Galaţi, pe parcursul anului 2022 au avut loc următoarele lucrări:

 • Schimbarea obiectelor sanitare de la grupurile sanitare ale dormitoarelor şi de la băile comune.
 • Revizuirea centralelor termice.
 • Achiziţionat alte electrocasnice, în locul celor defecte.
 • Mărit parcul ataşat de clădirea căminului
 • Reparat gardul şi schimbat folia policarbonat, unde a fost cazul;
 • Modernizarea camerelor cu mobilier nou;
 • Montarea unor aparate de aer condiţionate, în locul celor defecte;
 • Renovarea spaţiilor comune şi camerelor situate la etajul I, II si parter (schimbat parchet, zugrăvit).

PERSONALUL CĂMINULUI  “SF. ILIE”

 • 2 Coordonatori cămin (asistent social ) – angajat CIM
 • 1 Medic – angajat CIM
 • 1 Director – angajat CIM
 • 1 Administrator clădire angajat CIM
 • 3 Ergoterapeuti – angajaţi CIM
 • 2 Asistent social – angajat CIM
 • 5 Asistenţi medicali – angajaţi CIM
 • 10 Infirmiere vârstnici – angajate CIM
 • 8 Ingrijitoare – angajate CIM
 • 2 Bucătari – angajaţi CIM
 • 1 Kinetoterapeut – angajat CIM
 • 1 Responsabil financiar şi resurse umane – angajat CIM
 • 1 Cadru tehnic cu atributii S.S.M – contract prestari servicii

           

            Misiune în anul 2022

            Care este misiunea noastră? – Să le oferim un loc primitor, plin de caldură și întelegere părinților sau bunicilor oricăruia dintre noi, astfel încât aceștia să se simtă exact ca acasă și să își trăiască bătrânețea într-un mediu plăcut unde se simt respectați, iubiți si valorizați!

 

 

 

   24.02.2023                                                                                 Intocmit,

                                                                                         Coordonator cămin

                                                                                           Medeleanu Maria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 2021

ASOCIAȚIA ȘERBAN ȘI ASOCIAȚII

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE   „Sfântul Ilie”  GALAȚI

STR. ODOBESTI NR. 1 C

Tel: 0749614506

         

 

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 2021

 

PREZENTARE GENERALĂ

Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi este un centru rezidenţial  care funcţionează ca serviciu social al Asociaţiei „Șerban și Asociații”, începând cu luna noiembrie 2016.

Asociaţia „Șerban și Asociații” este furnizor privat de servicii sociale, acreditat în condiţiile legii, având personalitate juridică proprie.

Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi are sediul în municipiul Galaţi, str. Odobeşti nr. 1 C, Jud. Galaţi,  iar imobilul în care îşi desfăşoară activitatea şi terenul aferent, este proprietatea S.C. Real Group S.R.L., în baza unui  contract încheiat  pe o durată de 7 ani.

Activitatea Căminului pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi  se desfăşoară conform prevederilor legale generale, ale celor speciale, la nivelul standardelor naţionale.

Personalul asociaţiei este constituit din medic, asistente medicale, kinetoterapeuṭi, asistenţi sociali, economişti, bucătari, administrator cladire, operatori curăṭenie,  infirmiere, îngrijitoare, cadre tehnice S.S.M si P.S.I care colaborează cu profesionalism, în beneficiul vârstnicilor rezidenţi în unitate.

Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi, oferă condiţii de rezidenţă permanentă pentru un număr de  137 de persoane vârstnice, cu domiciliul în  judeţul Galaţi sau în alte judeţe ale ţării, care au nevoie de asistenţă de specialitate socio-medicală pentru a duce o viaţă demnă până la finalul ei.

Potenţialii beneficiari ai serviciului sunt persoane vârstnice care se găsesc într-o situaţie de vulnerabilitate, respectiv, imposibilitatea de a-şi asigura singure activităţile de bază ale vieţii zilnice, nu se pot gospodări singure şi necesită asistenţă şi îngrijire.

Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi  are ca scop principal acordarea de servicii calitative pentru asigurarea nevoilor sociale asistaţilor şi creşterea calităţii vieţii acestora.

Prin misiunea sa, Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi se angajează în lupta împotriva sărăciei şi a excluderii din structurile sociale, şi pentru promovarea dezvoltării umane şi a dreptăţii sociale.

Pentru a realiza propria misiune, se urmăreşte să se atingă următoarele obiective:

 • Asigurarea protecţiei şi îngrijirii bătrânului pe o perioadă nedeterminată, la un nivel corespunzător Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice, cf. Ordinului nr. 29/03.01.2019, în conformitate cu prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011 actualizata cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Asigurarea unei îngrijiri socio-medicale corespunzătoare, pentru o recuperare socială şi medicală cât mai bună, ţinând cont de diagnostic şi de particularităţile fiecărui caz în parte, conform planului individual de intervenţie şi a fişei geriatrice socio-medicale.
 • Menţinerea relaţiilor cu familia de provenienţă şi cu ceilalţi membrii ai comunităţii, pentru a evita izolarea vârstnicului.
 • Prevenirea şi tratarea sindromului de abandon, datorat schimbării statutului vârstnicului în societate, prin serviciile personalului specializat – asistent social, medici, psiholog, asistenţi medicali.
 • Acordarea de asistenţă paliativă şi consiliere spirituală, pentru a ajuta beneficiarii să trăiască cu seninătate şi demnitate ultima etapă a vieţii.

Vârstnicii rezidenţi în Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi se bucură de o atmosferă familială şi beneficiază de o gamă variată de servicii sociale şi medicale de calitate.

Activităţile/serviciile principale oferite sunt: îngrijire personală în funcţie de gradul de dependenţă,  asistenţă medicala primară (supraveghere şi tratament oferită de medic de familie şi alti specialisti, asistente medicale, infirmiere), cazare pe perioadă nedeterminată, masă (inclusiv preparare hrană caldă), curăţenie, socializare şi activităţi culturale, terapii de recuperare fizică/ psihică/mentală, terapie ocupaţională, etc.

      Principiile care stau la baza funcţionării serviciilor oferite de Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi, sunt:

 • Respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al persoanei, egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
 • Asistarea vârstnicilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
 • Respectarea demnităţii persoanei;
 • Asigurarea unui serviciu personalizat;
 • Ascultarea opiniei beneficiarului şi luarea în considerare în organizarea serviciilor;
 • Asigurarea unui regim de viaţă adecvat nevoilor bătrânului;
 • Asigurarea protecţiei împotriva abuzului;
 • Asigurarea unei intervenţii profesioniste;
 • Asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
 • Respectarea pluralismului cultural şi religios, privind diversitatea culturală ca un mijloc şi ca o şansă de a realiza un contact plin de respect cu alte culturi şi religii.

 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR / SERVICIILOR OFERITE

 • GĂZDUIRE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

În cadrul acestei activităţi, Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi, a asigurat:

 • Găzduirea beneficiarilor în camere prevăzute cu grup sanitar, spaţii sigure şi accesibile beneficiarilor, personalizate, adaptate şi echipate pentru a permite şi încuraja mobilitatea şi autonomia vârstnicilor;
 • Dormitoarele sunt împărțite pe sexe. Camerele sunt mobilate cu 3,4 paturi, noptieră pentru fiecare pat, dulapuri personale, televizor , masa și scaune, comodă. Beneficiarii sunt încurajaţi să îşi personalizeze spaţiul propriu din dormitor cu mobilier și obiecte decorative personale.
 • Sală de mese, living cu televizor, spaţiu cu post telefonic şi computer conectat la internet, cabinet medical, cabinet kinetoterapie, parc, etc.
 • Bunuri de natura obiectelor de inventar: paturi adaptate nevoilor vârstnicilor, lenjerie şi accesorii de pat, măsuţe rabatabile pentru persoanele imobilizate, dulap, fotoliu, măsuţă, scaune, fotoliu rulant, cadru ortopedic, cârje, etc.
 • Igienizarea şi întreţinerea camerelor de locuit și a spațiilor comune. Efectuarea de către personalul de îngrijire a curăţeniei în camera şi igienizarea toaletelor, băilor şi a tuturor obiectelor de igienă personale şi comune, menaj legat direct de mediul asistatului;
 • S-a asigurat beneficiarilor o alimentaţie în concordanţă cu nevoile şi preferinţele lor, şi cu regimurile recomandate, constând în trei mese calde pe zi şi două gustări, preparate în bucătăria proprie . Meniul este diversificat, corespunzător din punct de vedere calitativ si cantitativ și adaptat conform indicațiilor medicale, fiind asigurat necesarul minim de calorii și nutrienți în raport cu vârsta beneficiarilor.
 • Servirea mesei a avut loc în sala de mese, într-o ambianţă plăcută, iar beneficiarii care nu se pot deplasa sau nu se pot servi independent, au fost mobilizați cu scaunul rulant pentru a servi masa și socializa în sala de mese, fiind ajutaţi sau hrăniţi de către personalul de ingrijire;
 • S-a asigurat hidratarea corespunzătoare a vârstnicilor, având grijă ca necesarul de lichide să fie administrat preponderent pe cale orală, sub formă de ceaiuri, compoturi, apă potabilă, limonadă, etc.
 • Spălarea şi igienizarea lenjeriei de pat și de corp, şi a garderobei personale a vârstnicilor, s-a efectuat de către personalul specializat, la serviciul de spălătorie din cadrul unităţii.

 

 • ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞI ÎNGRIJIRE

SERVICIUL MEDICAL din cadrul unității noastre funcționează în ture, furnizând servicii de asistenţă medicală în regim continuu, 24 de ore din 24, în baza prevederilor Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată și actualizată.

Unitatea a asigurat pentru acest serviciu, personal specializat constând din asistenţi medicali, infirmiere vârstnici, medic de familie, medic psihiatru  (serviciu extern). Prin această activitate de bază s-au asigurat:

 • Servicii de menţinere a sănătăţii, terapie şi recuperare medicală, în baza evaluării/reevaluării nevoilor individuale, şi administrarea medicaţiei în baza prescripţiilor medicale, cu respectarea normelor legale în vigoare;
 • Monitorizarea în scop preventiv şi terapeutic a stării de sănătate fizică şi psihică a beneficiarilor, evaluarea şi adaptarea regimului alimentar conform indicaţiilor medicale;
 • Condiţii corespunzătoare de menţinere a igienei personale;
 • Asistenţă calificată pentru menţinerea igienei personale a beneficiarilor care nu se pot îngriji singuri și efectuarea igienei personale în funcţie de gradul de dependenţă al fiecărui asistat;
 • Îngrijire corporală, toaletare, duş, baie generală, îngrijirea unghiilor şi a părului;
 • Consiliere, asistenţă, echipamente şi materiale necesare beneficiarilor care au probleme de continenţă, şi măsuri de prevenire a escarelor;
 • Programe de educaţie sanitară cu personal calificat, încurajându-se viaţa activă, asigurându-se beneficiarilor condiţii pentru mişcare şi activităţi în aer liber în parcul unităţii, măsuri de prevenire a accidentelor;
 • În funcţie de particularităţile stării de sănătate şi de indicaţiile medicului, toţi beneficiarii sunt cuprinşi periodic în programul de kinetoterapie şi recuperare, personalul medical şi de îngrijire stimulând autonomia personală a vârstnicilor.

 

 • SERVICII DE RECUPERARE ȘI REABILITARE

In cadrul căminului se desfășoara programe de recuperare/reabilitare în scopul menţinerii sau ameliorării autonomiei funcţionale a beneficiarului.

 

 • ASISTENŢĂ PALIATIVĂ

În cadrul acestei activități, Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi a asigurat beneficiarilor aflați în fază terminală de boală, toate serviciile de îngrijire necesare, precum şi servicii spirituale,  religioase, în conformitate cu credinţa religioasă a beneficiarului. Beneficiarii și familiile lor au fost tratați cu multă grijă, înțelegere și respect.

S-a asigurat supravegherea permanentă a beneficiarului aflat în stare terminală, servicii medicale şi tratament corespunzător, inclusiv medicaţie pentru terapia durerii, conform prescripţiilor medicale.

 • ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI SUPORT EMOŢIONAL

Îmbătrânirea este un proces care implică numeroase situaţii de risc şi evenimente stresante, de la alterarea funcţiilor cognitive şi senzoriomotorii, la pierderea persoanelor dragi sau incapacitatea de a păstra nivelul de activism.

S-a avut în vedere identificarea unor activităţi de petrecere a timpului pentru beneficiar prin discutarea opţiunilor acestuia cu privire la petrecerea timpului pe care îl are la dispoziţie, înţelegerea importanţei urmăririi tratamentului prescris de medicii specialiști şi avantajele urmăririi acestui tratament.

Cabinetul de asistență socială din cadrul căminului a acționat în vederea respectării etapelor principale ale procesului de acordare a serviciilor sociale, respectând un algoritm specific, după cum urmează:

 • Evaluarea inițială;
 • Evaluarea complexă;
 • Stabilirea Planului Individualizat de Asistență și Îngrijire;
 • Implementarea măsurilor prevăzute în planul individualizat;
 • Monitorizarea serviciilor;
 • Reevaluarea situației beneficiarului în fiecare an și ori de câte ori este nevoie;
 • Evaluarea gradului de satisfacție a beneficiarului.

Pentru aplicarea procedurii de reevaluare a gradului de dependent  – la un an și ori de câte ori este nevoie, echipa pluridisciplinară, din care face parte: medicul instituției, asistentul social, asistentul medical, kinetoterapeutul; utilizând instrumente de lucru specifice a stabilit în plen, de față cu beneficiarul și/sau susținătorul legal, planul de servicii necesar gradului de dependență urmărindu-se conservarea gradului de autonomie al beneficiarului.

 

 • ACTIVITĂȚI DE RECREERE/SOCIALIZARE/TERAPIE OCUPAȚIONALĂ

 

Centrul deține un spațiu de recreere/socializare la parter. Acesta este dotat cu mese, scaune, o minibibliotecă cu cărți, jocuri de societate( sah, remmy, table, etc), reviste culturale si religioase. Activitățile de socializarea a beneficiarilor sunt stabilite în funcție de nevoile acestora și se efectuează în conformitate cu planul individual de îngrijire, ținând cont de posibilitățile, resursele și preferințele beneficiarului. Scopul acestor activități de socializare și petrecere a timpului liber este de prevenire a degradării, de facilitare a conduitelor prosociale, responsabilizare și afirmarea competențelor personale. De asemenea, se are în vedere și crearea unui ambient familial și armonizarea relației beneficiar – angajat, având la bază sentimente de stimă și respect reciproc.

Asistenţii  sociali  şi ergototerapeuţii au asigurat consilierea şi asistenţa socială a beneficiarilor, identificarea nevoilor personale sociale necesare îmbunătăţirii sau menţinerii stării de confort psihic, al relaţionării cu mediul, cu ceilalţi asistaţi şi familia. De asemenea asistenţii sociali au oferit mediere, consiliere şi intervenţie în situaţii de criză şi intermedierea legăturilor cu familia şi anturajul.

S-a acordat consiliere socială vârstnicilor, în vederea acomodării acestora la viaţa de comunitate şi depăşirea oricăror dificultăţi, promovându-se dezvoltarea umană şi dreptatea socială.

Asistentii sociali si ergoterapeutii  au organizat activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber, cu scopul satisfacerii nevoilor majore de protecţie afectivă, de recunoaştere socială, de manifestare a experienţei şi autorităţii, a nevoii de a interacţiona şi a stabili relaţii sociale, etc.

În funcţie de capacitatea fizică şi psihică, pentru menţinerea şi readaptarea capacităţilor fizice şi intelectuale prin terapie ocupaţională, vârstnicii au fost cooptați în planificarea şi organizarea unor activităţi culturale, sărbătorirea zilelor de naştere şi de nume, vizionarea unor emisiuni T.V., radio, accesul la presă, participarea la mini-spectacole la sediul instituţiei,  au fost implicati  în diferite acţiuni cu specific gospodăresc, pregătirea mesei, aşezarea tacâmurilor şi a vaselor, îngrijirea florilor din parc, etc.

De asemenea s-a încurajat primirea de vizite din partea familiei sau a prietenilor în spațiul special amenajat, respectând măsurile impuse de starea de alertă.

În perioada 01.01.2021 – 31.12. 2021, au avut loc diferite evenimente la care au participat vârstnicii din cămin, un caracter mai deosebit având următoarele activităţi:

 • Sărbătorirea Anului Nou în prima zi din an, cu o masă festivă.
 • În ziua de 6 ianuarie, cu ocazia sărbătorii Epifaniei, s-a celebrat o Slujbă solemnă în spaţiul special amenajat şi s-a sfinţit apa.
 • Sărbătorirea zilelor de 1 şi 8 Martie, sărbătoare în care au fost implicaţi angajaţii bărbaţi, care le-au oferit doamnelor beneficiare si angajatelor câte o floare.
 • Ziua de 1 Mai a fost marcată ca în fiecare an prin organizarea unui picnic în parcul căminului cu toţi vârstnicii rezidenţi, în compania unei muzici selectate specifice anilor optzeci – nouăzeci.
 • Sărbătorirea Paştelui şi Crăciunului prin celebrări religioase deosebite şi cântece specifice.

 

 • DATE STATISTICE BENEFICIARI:

Admiteri în cadrul centrului –    55 persoane

Reintegrari in familie – 5 persoane

Decese ca urmare a bolilor cronice/ cauze naturale – 35

 

ACTIVITĂŢI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A SERVICIULUI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

În cadrul unui proiect de reamenajare şi modernizare a Centrul de Asistenţă şi Îngrijire ‘Sf. Ilie’ Galaţi, pe parcursul anului 2021 au avut loc următoarele lucrări:

 • Schimbarea obiectelor sanitare de la grupurile sanitare ale dormitoarelor şi de la băile comune.
 • Revizuirea centralelor termice.
 • Achiziţionat alte electrocasnice, în locul celor defecte.
 • Reparat gardul şi schimbat folia policarbonat, unde a fost cazul;
 • Modernizarea camerelor cu mobilier nou;
 • Montarea unor aparate de aer condiţionate, în locul celor defecte;
 • Renovarea spaţiilor comune şi camerelor situate la etajul I, II si parter (zugrăvit).

PERSONALUL CĂMINULUI  “SF. ILIE”

 • Coordonator cămin (asistent social ) – angajat CIM
 • 1 Medic – angajat CIM
 • 1 Director – angajat CIM
 • 1 Administrator clădire angajat CIM
 • 3 Ergoterapeuti – angajaţi CIM
 • 2 Asistent social – angajat CIM
 • 5 Asistenţi medicali – angajaţi CIM
 • 10 Infirmiere vârstnici – angajate CIM
 • 8 Ingrijitoare – angajate CIM
 • 3 Bucătari – angajaţi CIM
 • 1 Medic psihiatru – contract de colaborare
 • 2 Kinetoterapeuṭi – angajaţi CIM
 • 1 Responsabil financiar şi resurse umane – angajat CIM
 • 1 Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor – contract prestari servicii
 • 1 Cadru tehnic cu atributii S.S.M – contract prestari servicii

           

            Misiune in anul 2021

Care este misiunea noastră? – Să le oferim un loc primitor, plin de caldură și întelegere părinților sau bunicilor oricăruia dintre noi, astfel încât aceștia să se simtă exact ca acasă și să își trăiască bătrânețea într-un mediu plăcut unde se simt respectați, iubiți si valorizați!

 

 

 

15.02.2022                                                                                 Intocmit,

Coordonator cămin

Medeleanu Maria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 2020

PREZENTARE GENERALĂ

 

Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi este un centru rezidenţial care funcţionează ca serviciu social al Asociaţiei „ȘERBAN ȘI ASOCIAȚII”, începând cu luna noiembrie 2016.

Asociaţia „ȘERBAN ȘI ASOCIAȚII” este furnizor privat de servicii sociale, acreditat în condiţiile legii, având personalitate juridică proprie.

Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi are sediul în municipiul Galaţi, str. Odobeşti nr. 1 C, judeţul Galaţi, iar imobilul în care îşi desfăşoară activitatea şi terenul aferent sunt proprietatea S.C. Real Group S.R.L., spaţiul fiind închiriat în baza unui contract încheiat pe o durată de 7 ani.

Activitatea Căminului pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi  se desfăşoară conform prevederilor legale generale, ale celor speciale şi la nivelul standardelor naţionale.

Personalul asociaţiei este constituit din: administrator, medic, asistente medicale, kinetoterapeuṭi, asistent social, economist, bucătari, operatori curăṭenie,  infirmiere, îngrijitoare, cadre tehnice S.S.M si P.S.I care colaborează cu profesionalism, în beneficiul vârstnicilor rezidenţi în unitate.

Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi, oferă condiţii de rezidenţă permanentă pentru un număr de  137 de persoane vârstnice, cu domiciliul în  judeţul Galaţi sau în alte judeţe ale ţării, care au nevoie de asistenţă de specialitate socio-medicală pentru a duce o viaţă demnă până la finalul ei.

Potenţialii beneficiari ai serviciului sunt persoane vârstnice care se găsesc într-o situaţie de vulnerabilitate, respectiv în imposibilitatea de a-şi asigura singure activităţile de bază ale vieţii zilnice, nu se pot gospodări singure şi necesită asistenţă şi îngrijire.

Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi are ca scop principal acordarea de servicii calitative pentru asigurarea nevoilor sociale ale asistaţilor şi creşterea calităţii vieţii acestora.

Prin misiunea sa, Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi se angajează în lupta împotriva sărăciei şi a excluderii din structurile sociale, şi militează pentru promovarea dezvoltării umane şi a dreptăţii sociale.

Pentru a realiza propria misiune, se urmăreşte să se atingă următoarele obiective:

 • Asigurarea protecţiei şi îngrijirii bătrânului pe o perioadă nedeterminată, la un nivel corespunzător Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice, cf. Ordinului nr. 29/03.01.2019, în conformitate cu prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011 actializata cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Asigurarea unei îngrijiri socio-medicale corespunzătoare, pentru o recuperare socială şi medicală cât mai bună, ţinând cont de diagnostic şi de particularităţile fiecărui caz în parte, conform planului individual de intervenţie şi a fişei de evaluare socio-medicale.
 • Menţinerea relaţiilor cu familia lărgită şi cu ceilalţi membrii ai comunităţii, pentru a evita izolarea vârstnicului.
 • Prevenirea şi tratarea sindromului de abandon, datorat schimbării statutului vârstnicului în societate, prin serviciile personalului specializat – asistent social, medici, psiholog, asistenţi medicali.
 • Acordarea de asistenţă paliativă şi consiliere spirituală, pentru a ajuta beneficiarii să parcurgă cu seninătate şi demnitate ultima etapă a vieţii.

Vârstnicii rezidenţi în Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi se bucură de o atmosferă familială şi beneficiază de o gamă variată de servicii sociale şi medicale de calitate.

Activităţile/serviciile principale oferite sunt: îngrijire personală în funcţie de gradul de dependenţă, asistenţă medicală primară (tratament aplicat sub supravegherea medicului de familie şi a altor medici specialiști, asistente medicale, infirmiere), cazare pe perioadă nedeterminată, masă (inclusiv preparare hrană caldă), curăţenie, socializare şi activităţi culturale, terapii de recuperare fizică/psihică/mentală, terapie ocupaţională, etc.

      Principiile care stau la baza funcţionării serviciilor oferite de Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi sunt:

 • Respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al persoanei, egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
 • Asistarea vârstnicilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
 • Respectarea demnităţii persoanei;
 • Asigurarea unui serviciu personalizat;
 • Ascultarea opiniei beneficiarului şi luarea în considerare în organizarea serviciilor;
 • Asigurarea unui regim de viaţă adecvat nevoilor bătrânului;
 • Asigurarea protecţiei împotriva abuzului;
 • Asigurarea unei intervenţii profesioniste;
 • Asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
 • Respectarea pluralismului cultural şi religios, privind diversitatea culturală ca un mijloc şi ca o şansă de a realiza un contact plin de respect cu alte culturi şi religii.

 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR / SERVICIILOR OFERITE

 • GĂZDUIRE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

În cadrul acestei activităţi, Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi a asigurat:

 • Găzduirea beneficiarilor în camere prevăzute cu grup sanitar, spaţii sigure şi accesibile beneficiarilor, adaptate şi echipate pentru a permite şi încuraja mobilitatea şi autonomia vârstnicilor;
 • Sală de mese, living cu televizor, spaţiu cu post telefonic şi computer conectat la internet, cabinet medical, cabinet de psihoterapie, parc, etc.
 • Bunuri de natura obiectelor de inventar: paturi adaptate nevoilor vârstnicilor, lenjerie şi accesorii de pat, măsuţe rabatabile pentru persoanele imobilizate, dulap, fotoliu, măsuţă, scaune, fotoliu rulant, cadru ortopedic, cârje, etc.
 • Igienizarea şi întreţinerea camerelor de locuit și a spațiilor comune. Efectuarea de către personalul de îngrijire a curăţeniei în camera şi igienizarea toaletelor, băilor şi a tuturor obiectelor de igienă personale şi comune, menaj legat direct de mediul asistatului;
 • S-a asigurat beneficiarilor o alimentaţie în concordanţă cu nevoile şi preferinţele lor, şi cu regimurile recomandate, constând în trei mese calde pe zi şi două gustări, preparate în bucătăria proprie şi oferindu-se meniuri complete şi variate, în funcțiile de preferințele beneficiarilor;
 • Servirea mesei a avut loc în sala de mese, într-o ambianţă plăcută, iar beneficiarii care nu se pot deplasa, au fost transportați cu fotoliul rulant în living fiind ajutaţi sau hrăniţi de către personalul de ingrijire;
 • S-a asigurat hidratarea corespunzătoare a vârstnicilor, având grijă ca necesarul de lichide să fie administrat preponderent pe cale orală, sub formă de ceaiuri, compoturi, apă potabilă, limonadă, etc.
 • Spălarea şi igienizarea lenjeriei de pat și de corp, şi a garderobei personale a vârstnicilor, s-a efectuat de către personalul specializat, la serviciul de spălătorie din cadrul unităţii.

 

 • ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞI ÎNGRIJIRE

Unitatea a asigurat pentru acest serviciu personal specializat constând în: asistenţi medicali, infirmiere vârstnici, medic de familie, medic psihiatru, kinetoterapeut. Prin această activitate de bază s-au asigurat:

 • Servicii de menţinere a sănătăţii, terapie şi recuperare medicală, în baza evaluării/reevaluării nevoilor individuale, şi administrarea medicaţiei în baza prescripţiilor medicale, cu respectarea normelor legale în vigoare;
 • Monitorizarea în scop preventiv şi terapeutic a stării de sănătate fizică şi psihică a beneficiarilor, evaluarea şi adaptarea regimului alimentar conform indicaţiilor medicale;
 • Condiţii corespunzătoare de menţinere a igienei personale;
 • Asistenţă calificată pentru menţinerea igienei personale a beneficiarilor care nu se pot îngriji singuri, și efectuarea igienei personale în funcţie de gradul de dependenţă al fiecărui asistat;
 • Îngrijire corporală, toaletare, duş, baie generală, îngrijirea unghiilor şi a părului;
 • Consiliere, asistenţă, echipamente şi materiale necesare beneficiarilor care au probleme de continenţă, şi măsuri de prevenire a escarelor;
 • Programe de educaţie sanitară cu personal calificat, încurajându-se viaţa activă, asigurându-se beneficiarilor condiţii pentru mişcare şi activităţi în aer liber în parcul unităţii, măsuri de prevenire a accidentelor;
 • În funcţie de particularităţile stării de sănătate şi de indicaţiile medicului, toţi beneficiarii sunt cuprinşi periodic în programul de kinetoterapie şi recuperare, personalul medical şi de îngrijire stimulând autonomia personală a vârstnicilor.

 

 • ASISTENŢĂ PALIATIVĂ

În cadrul acestei activități, Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi a asigurat beneficiarilor aflați în fază terminală de boală toate serviciile de îngrijire necesare, precum şi servicii spirituale, în conformitate cu credinţa religioasă a beneficiarului. Beneficiarii și familiile lor au fost tratați cu multă grijă, înțelegere și respect.

S-a asigurat supravegherea permanentă a beneficiarului aflat în stare terminală, oferind acces la servicii medicale adecvate şi tratament, inclusiv medicaţie pentru terapia durerii, conform prescripţiilor medicale.

 

 • SUPORT EMOŢIONAL ŞI DUPĂ CAZ, PSIHOTERAPIE

Considerând că abordarea stării psihice a vârstnicilor este un demers complex, care face parte din procesul de asistență al acestora, ne-am orientat intervențiile de suport psihologic pornind în primul rând de la observarea provocărilor specifice etapei de viață, cărora persoanele vârstnice trebuie să le facă față. Pe măsura trecerii spre bătrânețe, indivizii se îndreaptă de la independență – câștigată în prima jumătate a vieții – spre interdependență și chiar dependență.

Cunoscând transformările pe care vârstnicii le trăiesc și obstacolele principale pe care le au de înfruntat, psihologul unității noastre a sprijinit vârstnicii beneficiari în trăirea acestei etape de viață cu demnitate optimizând prin intervenții specifice starea lor psihică.

Îmbătrânirea este un proces care implică numeroase situaţii de risc şi evenimente stresante, de la alterarea funcţiilor cognitive şi senzoriomotorii, la pierderea persoanelor dragi sau incapacitatea de a păstra nivelul de activism.

S-a avut în vedere identificarea unor activităţi de petrecere a timpului pentru client prin discutarea opţiunilor clientului cu privire la petrecerea timpului pe care îl are la dispoziţie, înţelegerea importanţei urmăririi tratamentului prescris de medicii specialiști şi avantajele urmăririi acestui tratament.

 

 • SOCIALIZARE ŞI PETRECERE A TIMPULUI LIBER

Asistenţii  sociali  si ergototerapeuţii au asigurat consilierea şi asistenţa socială a beneficiarilor, identificarea nevoilor personale sociale necesare îmbunătăţirii sau menţinerii stării de confort psihic, a relaţionării cu mediul, cu ceilalţi asistaţi şi cu familia. De asemenea, asistenţii sociali au oferit mediere, consiliere şi intervenţie în situaţii de criză şi au asigurat intermedierea legăturilor cu familia şi anturajul.

S-a acordat consiliere socială vârstnicilor, în vederea acomodării acestora la viaţa de comunitate şi depăşirea oricăror dificultăţi, promovându-se dezvoltarea umană şi dreptatea socială.

Asistenţii sociali si ergoterapeuţii  au organizat activităţi de socializare şi de petrecere a timpului liber, cu scopul satisfacerii nevoilor majore de protecţie afectivă, de recunoaştere socială, de manifestare a experienţei şi autorităţii, a nevoii de a interacţiona şi de a stabili relaţii sociale, etc.

Persoanele asistate au fost cooptate în planificarea şi desfăşurarea unor activităţi culturale, sărbătorirea zilelor de naştere şi de nume, vizionarea unor emisiuni T.V., radio, s-a facilitat accesul la presă, precum şi participarea la mini-spectacole organizate la sediul instituţiei. De asemenea, s-a încurajat vizitarea prietenilor sau alte ieşiri în comunitate în funcţie de starea de sănătate, şi s-a facilitat primirea de vizite din partea familiei sau a prietenilor.

Pentru menţinerea şi readaptarea capacităţilor fizice şi intelectuale prin terapie ocupaţională, vârstnicii au fost implicati, în funcţie de capacitatea fizică şi psihică, în diferite acţiuni cu specific gospodăresc, pregătirea mesei, aşezarea tacâmurilor şi a vaselor, îngrijirea florilor din parc, etc.

În perioada 01.01.2020 – 31.12.2020, au avut loc diferite evenimente la care au participat vârstnicii din cămin, un caracter mai deosebit având următoarele activităţi:

 • Sărbătorirea Anului Nou în prima zi din an, cu o masă festivă.
 • În ziua de 6 ianuarie, cu ocazia sărbătorii Epifaniei, s-a celebrat o Slujbă solemnă în centru, s-a sfinţit apa şi s-au binecuvântat camerele vârstnicilor.
 • Serbarea zilelor de naștere ale beneficiarilor, în cadru festiv, respectând distanțarea socială.
 • Sărbătorirea zilelor de 1 şi 8 Martie, sărbătoare în care au fost implicaţi copiii de la Şcoala Gimnzială nr. 1 Slivna, care le-au oferit doamnelor beneficiare si angajatelor câte o floare.
 • Sărbătorirea Crăciunului prin celebrări religioase deosebite.

 

ACTIVITĂŢI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A SERVICIULUI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

În cadrul unui proiect de reamenajare şi modernizare a Căminului pentru Persoane Vârstnice ‘Sf. Ilie’ Galaţi, pe parcursul anului 2020 au avut loc următoarele lucrări:

 • Renovarea spaţiilor comune şi a camerelor situate la etajul I, II şi parter (zugrăvit).
 • Schimbarea obiectelor sanitare de la grupurile sanitare ale dormitoarelor şi de la băile comune.
 • Revizuirea centralelor termice.
 • Plantarea de flori si întreținerea acestora.
 • Înlocuirea maşinilor de spălat şi a uscătoarelor defecte cu altele noi.
 • Repararea gardului şi înlocuirea foliei policarbonat, unde a fost cazul.
 • Mobilarea camerelor situate la etajul II cu dulapuri şi televizoare.
 • Montarea unor aere condiţionate.

PERSONALUL CĂMINULUI  “SF. ILIE”

 • Coordonator Cămin (asistent social ) – angajat CIM
 • 1 Medic – angajat CIM
 • 1 Administrator – angajat CIM
 • 3 Ergoterapeuţi – angajaţi CIM
 • 2 Asistenţi sociali – angajaţi CIM
 • 5 Asistenţi medicali – angajaţi CIM
 • 14 Infirmiere vârstnici – angajate CIM
 • 10 Ingrijitoare – angajate CIM
 • 3 Bucătari – angajaţi CIM
 • 1 Medic psihiatru – contract de colaborare
 • 2 Kinetoterapeuṭi – angajaţi CIM
 • 1 Responsabil financiar şi resurse umane – angajat CIM
 • 1 Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor – contract prestări servicii
 • 1 Cadru tehnic cu atribuţii S.S.M – contract prestări servicii

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 2019

ASOCIAȚIA ȘERBAN ȘI ASOCIAȚII

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE   „Sfântul Ilie”  GALAȚI

STR. ODOBESTI NR. 1 C

Tel: 0749614506

         

 

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 2019

 

 

PREZENTARE GENERALĂ

 

Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi este un centru rezidenţial care funcţionează ca serviciu social al Asociaţiei „ȘERBAN ȘI ASOCIAȚII”, începând cu luna noiembrie 2016.

Asociaţia „ȘERBAN ȘI ASOCIAȚII” este furnizor privat de servicii sociale, acreditat în condiţiile legii, având personalitate juridică proprie.

Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi are sediul în municipiul Galaţi, str. Odobeşti nr. 1 C, Jud. Galaţi,  iar imobilul în care îşi desfăşoară activitatea şi terenul aferent, este proprietatea S.C. Real Group S.R.L., in baza unui  contract încheiat  pe o durata de 7 ani.

Activitatea Căminului pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi  se desfăşoară conform prevederilor legale generale, ale celor speciale, la nivelul standardelor naţionale.

Personalul asociaţiei este constituit din administrator, medic, asistente medicale, kinetoterapeuṭi, asistent social, economist, bucătari, operatori curăṭenie,  infirmiere, îngrijitoare, cadre tehnice S.S.M si P.S.I care colaborează cu profesionalism, în beneficiul vârstnicilor rezidenţi în unitate.

Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi, oferă condiţii de rezidenţă permanentă pentru un număr de  137 de persoane vârstnice, cu domiciliul în  judeţul Galaţi sau în alte judeţe ale ţării, care au nevoie de asistenţă de specialitate socio-medicală pentru a duce o viaţă demnă până la finalul ei.

Potenţialii beneficiari ai serviciului sunt persoane vârstnice care se găsesc într-o situaţie de vulnerabilitate, respectiv, imposibilitatea de a-şi asigura singure activităţile de bază ale vieţii zilnice, nu se pot gospodări singure şi necesită asistenţă şi îngrijire.

Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi  are ca scop principal acordarea de servicii calitative pentru asigurarea nevoilor sociale asistaţilor şi creşterea calităţii vieţii acestora.

Prin misiunea sa, Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi se angajează în lupta împotriva sărăciei şi a excluderii din structurile sociale, şi pentru promovarea dezvoltării umane şi a dreptăţii sociale.

Pentru a realiza propria misiune, se urmăreşte să se atingă următoarele obiective:

 • Asigurarea protecţiei şi îngrijirii bătrânului pe o perioadă nedeterminată, la un nivel corespunzător Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice, cf. Ordinului nr. 29/03.01.2019, în conformitate cu prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011 actializata cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Asigurarea unei îngrijiri socio-medicale corespunzătoare, pentru o recuperare socială şi medicală cât mai bună, ţinând cont de diagnostic şi de particularităţile fiecărui caz în parte, conform planului individual de intervenţie şi a fişei geriatrice socio-medicale.
 • Menţinerea relaţiilor cu familia de provenienţă şi cu ceilalţi membrii ai comunităţii, pentru a evita izolarea vârstnicului.
 • Prevenirea şi tratarea sindromului de abandon, datorat schimbării statutului vârstnicului în societate, prin serviciile personalului specializat – asistent social, medici, psiholog, asistenţi medicali.
 • Acordarea de asistenţă paliativă şi consiliere spirituală, pentru a ajuta beneficiarii să trăiască cu seninătate şi demnitate ultima etapă a vieţii.

Vârstnicii rezidenţi în Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi se bucură de o atmosferă familială şi beneficiază de o gamă variată de servicii sociale şi medicale de calitate.

Activităţile/serviciile principale oferite sunt: îngrijire personală în funcţie de gradul de dependenţă,  asistenţă medicala primara (supraveghere şi tratament oferită de medic de familie şi alti specialisti, asistente medicale, infirmiere), cazare pe perioadă nedeterminată, masă (inclusiv preparare hrană caldă), curăţenie, socializare şi activităţi culturale, terapii de recuperare fizică/ psihică/mentală, terapie ocupaţională, etc.

      Principiile care stau la baza funcţionării serviciilor oferite de Căminul pentru persoane vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi, sunt:

 • Respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al persoanei, egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
 • Asistarea vârstnicilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
 • Respectarea demnităţii persoanei;
 • Asigurarea unui serviciu personalizat;
 • Ascultarea opiniei beneficiarului şi luarea în considerare în organizarea serviciilor;
 • Asigurarea unui regim de viaţă adecvat nevoilor bătrânului;
 • Asigurarea protecţiei împotriva abuzului;
 • Asigurarea unei intervenţii profesioniste;
 • Asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
 • Respectarea pluralismului cultural şi religios, privind diversitatea culturală ca un mijloc şi ca o şansă de a realiza un contact plin de respect cu alte culturi şi religii.

 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR / SERVICIILOR OFERITE

 • GĂZDUIRE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

În cadrul acestei activităţi, Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi, a asigurat:

 • Găzduirea beneficiarilor în camere prevăzute cu grup sanitar, spaţii sigure şi accesibile beneficiarilor, adaptate şi echipate pentru a permite şi încuraja mobilitatea şi autonomia vârstnicilor;
 • Sală de mese, living cu televizor, spaţiu cu post telefonic şi computer conectat la internet, cabinet medical, cabinet de psihoterapie, parc, etc.
 • Bunuri de natura obiectelor de inventar: paturi adaptate nevoilor vârstnicilor, lenjerie şi accesorii de pat, măsuţe rabatabile pentru persoanele imobilizate, dulap, fotoliu, măsuţă, scaune, fotoliu rulant, cadru ortopedic, cârje, etc.
 • Igienizarea şi întreţinerea camerelor de locuit și a spațiilor comune. Efectuarea de către personalul de îngrijire a curăţeniei în camere, şi igienizarea toaletelor, băilor şi a tuturor obiectelor de igienă personale şi comune, menaj legat direct de mediul asistatului;
 • S-a asigurat beneficiarilor o alimentaţie în concordanţă cu nevoile şi preferinţele lor, şi cu regimurile recomandate, constând în trei mese calde pe zi şi două gustări, preparate în bucătăria proprie oferindu-se meniuri complete şi variate;
 • Servirea mesei a avut loc în sala de mese, într-o ambianţă plăcută, iar beneficiarii care nu se pot deplasa sau nu se pot servi independent, au primit masa în cameră fiind ajutaţi sau hrăniţi de către personalul de ingrijire;
 • S-a asigurat hidratarea corespunzătoare a vârstnicilor, având grijă ca necesarul de lichide să fie administrat preponderent pe cale orală, sub formă de ceaiuri, compoturi, apă potabilă, limonadă, etc.
 • Spălarea şi igienizarea lenjeriei de pat și de corp, şi a garderobei personale a vârstnicilor, s-a efectuat de către personalul specializat, la serviciul de spălătorie din cadrul unităţii.

 

 • ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞI ÎNGRIJIRE

Unitatea a asigurat pentru acest serviciu, personal specializat constând din asistenţi medicali, infirmiere vârstnici, medic de familie, medic psihiatru, kinetoterapeut. Prin această activitate de bază s-au asigurat:

 • Servicii de menţinere a sănătăţii, terapie şi recuperare medicală, în baza evaluării/reevaluării nevoilor individuale, şi administrarea medicaţiei în baza prescripţiilor medicale, cu respectarea normelor legale în vigoare;
 • Monitorizarea în scop preventiv şi terapeutic a stării de sănătate fizică şi psihică a beneficiarilor, evaluarea şi adaptarea regimului alimentar conform indicaţiilor medicale;
 • Condiţii corespunzătoare de menţinere a igienei personale;
 • Asistenţă calificată pentru menţinerea igienei personale a beneficiarilor care nu se pot îngriji singuri, și efectuarea igienei personale în funcţie de gradul de dependenţă al fiecărui asistat;
 • Îngrijire corporală, toaletare, duş, baie generală, îngrijirea unghiilor şi a părului;
 • Consiliere, asistenţă, echipamente şi materiale necesare beneficiarilor care au probleme de continenţă, şi măsuri de prevenire a escarelor;
 • Programe de educaţie sanitară cu personal calificat, încurajându-se viaţa activă, asigurându-se beneficiarilor condiţii pentru mişcare şi activităţi în aer liber în parcul unităţii, măsuri de prevenire a accidentelor;
 • În funcţie de particularităţile stării de sănătate şi de indicaţiile medicului, toţi beneficiarii sunt cuprinşi periodic în programul de kinetoterapie şi recuperare, personalul medical şi de îngrijire stimulând autonomia personală a vârstnicilor.

 

 • ASISTENŢĂ PALIATIVĂ

În cadrul acestei activități, Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi a asigurat beneficiarilor aflați în fază terminală de boală, toate serviciile de îngrijire necesare, precum şi servicii spirituale,  religioase, în conformitate cu credinţa religioasă a beneficiarului. Beneficiarii și familiile lor au fost tratați cu multă grijă, înțelegere și respect.

S-a asigurat supravegherea permanentă a beneficiarului aflat în stare terminală, servicii medicale şi tratament corespunzător, inclusiv medicaţie pentru terapia durerii, conform prescripţiilor medicale.

 

 

 

 • SUPORT EMOŢIONAL ŞI DUPĂ CAZ, PSIHOTERAPIE

Considerând că abordarea stării psihice a vârstnicilor este un demers complex, care face parte din procesul de asistență al acestora, ne-am orientat intervențiile de suport psihologic și pornind în primul rând de la observarea provocărilor specifice etapei de viață, cărora persoanele vârstnice trebuie să le facă față. Pe măsura trecerii spre bătrânețe, indivizii se îndreaptă de la independență – câștigată în prima jumătate a vieții – spre interdependență și chiar dependență.

Cunoscând transformările pe care vârstnicii le trăiesc și obstacolele principale pe care le au de înfruntat, psihologul unității noastre a sprijinit vârstnicii beneficiari în trăirea acestei etape de viață cu demnitate optimizând prin intervenții specifice starea lor psihică.

Îmbătrânirea este un proces care implică numeroase situaţii de risc şi evenimente stresante, de la alterarea funcţiilor cognitive şi senzoriomotorii, la pierderea persoanelor dragi sau incapacitatea de a păstra nivelul de activism.

S-a avut în vedere identificarea unor activităţi de petrecere a timpului pentru client prin discutarea opţiunilor clientului cu privire la petrecerea timpului pe care îl are la dispoziţie, înţelegerea importanţei urmăririi tratamentului prescris de medicii specialiști şi avantajele urmăririi acestui tratament.

 

 • SOCIALIZARE ŞI PETRECERE A TIMPULUI LIBER

Asistentii  sociali  si ergototerapeutii au asigurat consilierea şi asistenţa socială a beneficiarilor, identificarea nevoilor personale sociale necesare îmbunătăţirii sau menţinerii stării de confort psihic, al relaţionării cu mediul, cu ceilalţi asistaţi şi familia. De asemenea asistentii sociali au oferit mediere, consiliere şi intervenţie în situaţii de criză şi intermedierea legăturilor cu familia şi anturajul.

S-a acordat consiliere socială vârstnicilor, în vederea acomodării acestora la viaţa de comunitate şi depăşirea oricăror dificultăţi, promovându-se dezvoltarea umană şi dreptatea socială.

Asistentii sociali si ergoterapeutii  au organizat activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber, cu scopul satisfacerii nevoilor majore de protecţie afectivă, de recunoaştere socială, de manifestare a experienţei şi autorităţii, a nevoii de a interacţiona şi a stabili relaţii sociale, etc.

Persoanele asistate au fost cooptate în planificarea şi organizarea unor activităţi culturale, sărbătorirea zilelor de naştere şi de nume, vizionarea unor emisiuni T.V. radio, accesul la presă, participarea la mini-spectacole la sediul instituţiei. De asemenea s-a încurajat vizitarea prietenilor sau alte ieşiri în comunitate în funcţie de starea de sănătate, şi s-a facilitat primirea de vizite din partea familiei sau a prietenilor.

Pentru menţinerea şi readaptarea capacităţilor fizice şi intelectuale prin terapie ocupaţională, vârstnicii au fost implicati, în funcţie de capacitatea fizică şi psihică, în diferite acţiuni cu specific gospodăresc, pregătirea mesei, aşezarea tacâmurilor şi a vaselor, îngrijirea florilor din parc, etc.

În perioada 01.01.2019 – 31.12. 2019, au avut loc diferite evenimente la care au participat vârstnicii din cămin, un caracter mai deosebit având urmatoarele activităţi:

 • Sărbătorirea Anului Nou în prima zi din an, cu o masă festivă.
 • În ziua de 6 ianuarie, cu ocazia sărbătorii Epifaniei, s-a celebrat o Slujbă solemnă în centru, s-a sfinţit apa şi s-au binecuvântat camerele vârstnicilor.
 • Sărbătorirea zilelor de 1 şi 8 Martie, sărbătoare în care au fost implicaţi copiii de la Scoala Gimnziala nr. 1 Slivna, care le-au oferit doamnelor beneficiare si angajatelor câte o floare. A fost invitata o formatie de muzica populara cu un solist.
 • Celebrarea Paştelui prin servicii religioase, eveniment cu caracter spiritual pentru vârstnici;
 • Ziua de 1 Mai a fost marcată ca în fiecare an prin organizarea unui picnic in parcul caminului cu toţi vârstnicii rezidenţi, în compania unei muzici selectate specifice anilor şaizeci-optzeci.
 • Sărbătorirea Crăciunului prin celebrări religioase deosebite, primirea de grupuri de copii şi studenţi colindători şi prezentarea de copiii Scolii Generale Slivna a unui program artistic.

 

ACTIVITĂŢI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A SERVICIULUI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

În cadrul unui proiect de reamenajare şi modernizare a Centrul de Asistenţă şi Îngrijire ‘Sf. Ilie’ Galaţi, pe parcursul anului 2019 au avut loc următoarele lucrări:

 • Renovarea spaţiilor comune si camerele situate la etajul I, II si parter (zugrăvit).
 • Schimbarea obiectelor sanitare de la grupurile sanitare ale dormitoarelor şi de la băile comune.
 • Revizuirea centralelor termice.
 • Achizitionat alte masini de spalat si uscatoare, in locul celor defecte.
 • Imprejmuit parcul cu folie policarbonat (pentru stoparea curentilor reci de aer)
 • Mobilarea camerelor etaj II cu dulapuri si televizoare
 • Montarea unor aere conditionate

PERSONALUL CENTRULUI  DE  ASISTENŢǍ  ŞI  ÎNGRIJIRE  “SF. ILIE GALAŢI”

 • Coordonator Cămin (asistent social ) – angajat CIM
 • 1 Medic – angajat CIM
 • 1 Administrator angajat CIM
 • 3 Ergoterapeuti – angajaţi CIM
 • 1 Asistent social – angajat CIM
 • 5 Asistenţi medicali – angajaţi CIM
 • 2 Asistenṭi medicali – contract de voluntariat
 • 14 Infirmiere vârstnici – angajate CIM
 • 10 Ingrijitoare – angajate CIM
 • 3 Infirmieră vârstnici – contract voluntariat
 • 3 Bucătari – angajaţi CIM
 • 1 Medic psihiatru – contract de colaborare
 • 2 Kinetoterapeuṭi – angajaţi CIM
 • 1 Responsabil financiar şi resurse umane – angajat CIM
 • 1 Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor –contract voluntariat
 • 1 Cadru tehnic cu atributii S.S.M – contract prestari servicii

În perioda 1 Ianuarie – 31 Decembrie 2019 au fost reintegraţi familial 3 beneficiari, au decedat 67   beneficiari.

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 2018

ASOCIAȚIA ȘERBAN ȘI ASOCIAȚII

CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE   „Sfântul Ilie”  GALAȚI

STR. ODOBESTI NR. 1 BIS

Tel: 0749614506

         

 

 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

2018

 

PREZENTARE GENERALĂ

 

Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi este un centru rezidenţial care funcţionează ca serviciu social al Asociaţiei „ȘERBAN ȘI ASOCIAȚII”, începând cu anul 2016.

Asociaţia „ȘERBAN ȘI ASOCIAȚII” este furnizor privat de servicii sociale, acreditat în condiţiile legii, având personalitate juridică proprie.

Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi are sediul în municipiul Galaţi, str. Odobeşti nr. 1 bis, Jud.Galaţi.

Imobilul în care îşi desfăşoară activitatea şi terenul aferent, este proprietatea S.C. Real Group S.R.L., cu care există încheiat contract  pe 7 ani.

Activitatea Căminul pentru  Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi  se desfăşoară conform prevederilor legale generale, ale celor speciale, la nivelul standardelor naţionale.

Personalul asociaţiei este constituit din medic, asistente medicale, kinetoterapeuṭi, asistent social, economist, bucătari, operatori curăṭenie,  infirmiere, îngrijitoare, cadre tehnice S.S.M si P.S.I care colaborează cu profesionalism, în beneficiul vârstnicilor rezidenţi în unitate.

Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi, oferă condiţii pentru rezidenţă permanentă pentru un număr de  111 de persoane vârstnice, cu domiciliul în  judeţul Galaţi sau în alte judeţe ale ţării, care au nevoie de asistenţă de specialitate socio-medicală pentru a duce o viaţă demnă până la finalul ei.

Potenţialii beneficiari ai serviciului sunt persoane vârstnice care se găsesc într-o situaţie de vulnerabilitate, respectiv, imposibilitatea de a-şi asigura singure activităţile de bază ale vieţii zilnice, nu se pot gospodări singure şi necesită asistenţă şi îngrijire.

Fiind un centru rezidenţial pentru persoane vârstnice, Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi  are ca scop principal acordarea de servicii calitative pentru asigurarea nevoilor sociale asistaţilor şi creşterea calităţii vieţii acestora.

Prin misiunea sa, Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi se angajează în lupta împotriva sărăciei şi a excluderii din structurile sociale, şi pentru promovarea dezvoltării umane şi a dreptăţii sociale.

Pentru a realiza propria misiune, se urmăreşte să se atingă următoarele obiective:

Asigurarea protecţiei şi îngrijirii bătrânului pe o perioadă nedeterminată, la un nivel corespunzător Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice, cf. Ordinului nr. 2126/05.11.2014, în conformitate cu prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011.

 • Asigurarea unei îngrijiri socio-medicale corespunzătoare, pentru o recuperare socială şi medicală cât mai bună, ţinând cont de diagnostic şi de particularităţile fiecărui caz în parte, conform planului individual de intervenţie şi a fişei geriatrice socio-medicale.
 • Menţinerea relaţiilor cu familia de provenienţă şi cu ceilalţi membrii ai comunităţii, pentru a evita izolarea vârstnicului.
 • Prevenirea şi tratarea sindromului de abandon, datorat schimbării statutului vârstnicului în societate, prin serviciile personalului specializat – asistent social, medici, psiholog, asistenţi medicali.
 • Acordarea de asistenţă paliativă şi consiliere spirituală, pentru a ajuta beneficiarii să trăiască cu seninătate şi demnitate ultima etapă a vieţii.

Vârstnicii rezidenţi în Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi se bucură de o atmosferă familială şi beneficiază de o gamă variată de servicii sociale şi medicale de calitate.

Activităţile/serviciile principale oferite sunt: îngrijire personală în funcţie de gradul de dependenţă,  asistenţă pentru sănătate (supraveghere şi tratament oferită de medic de familie şi medic psihiatru, asistente medicale, infirmiere), cazare pe perioadă nedeterminată, masă (inclusiv preparare hrană caldă), curăţenie, socializare şi activităţi culturale, terapii de recuperare fizică/ psihică/mentală, terapie ocupaţională, etc.

      Principiile care stau la baza funcţionării serviciilor oferite de Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi, sunt:

 • Respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al persoanei, egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
 • Asistarea vârstnicilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
 • Respectarea demnităţii persoanei;
 • Asigurarea unui serviciu personalizat;
 • Ascultarea opiniei beneficiarului şi luarea în considerare în organizarea serviciilor;
 • Asigurarea unui regim de viaţă adecvat nevoilor bătrânului;
 • Asigurarea protecţiei împotriva abuzului;
 • Asigurarea unei intervenţii profesioniste;
 • Asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
 • Respectarea pluralismului cultural şi religios, privind diversitatea culturală ca un mijloc şi ca o şansă de a realiza un contact plin de respect cu alte culturi şi religii.

 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR / SERVICIILOR OFERITE

 • GĂZDUIRE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

În cadrul acestei activităţi, Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi, a asigurat:

 • Găzduirea beneficiarilor în camere prevăzute cu grup sanitar, spaţii sigure şi accesibile beneficiarilor, adaptate şi echipate pentru a permite şi încuraja mobilitatea şi autonomia vârstnicilor;
 • Sală de mese, living cu televizor, spaţiu cu post telefonic şi computer conectat la internet, cabinet medical, cabinet de psihoterapie, parc, etc.
 • Bunuri de natura obiectelor de inventar: paturi adaptate nevoilor vârstnicilor, lenjerie şi accesorii de pat, noptieră cu măsuţă rabatabilă, dulap, fotoliu, măsuţă, scaune, fotoliu rulant, cadru ortopedic, cârje, etc.
 • Igienizarea şi întreţinerea camerelor de locuit și a spațiilor comune. Efectuarea de către personalul de îngrijire a curăţeniei în camere, şi igienizarea toaletelor, băilor şi a tuturor obiectelor de igienă personale şi comune, menaj legat direct de mediul asistatului;
 • S-a asigurat beneficiarilor o alimentaţie în concordanţă cu nevoile şi preferinţele lor, şi cu regimurile recomandate, constând în trei mese calde pe zi şi două gustări, preparate în bucătăria proprie oferindu-se meniuri complete şi variate;
 • Servirea mesei a avut loc în sala de mese, într-o ambianţă plăcută, iar beneficiarii care nu se pot deplasa sau nu se pot servi independent, au primit masa în cameră fiind ajutaţi sau hrăniţi de către personalul infirmier;
 • S-a asigurat hidratarea corespunzătoare a vârstnicilor, având grijă ca necesarul de lichide să fie administrat preponderent pe cale orală, sub formă de ceaiuri, compoturi, apă potabilă, limonadă, etc.
 • Spălarea şi igienizarea lenjeriei de pat și de corp, şi a garderobei personale a vârstnicilor, s-a efectuat de către personalul specializat, la serviciul de spălătorie din cadrul unităţii.

 

 • ASISTENŢĂ MEDICALĂ ŞI ÎNGRIJIRE

Unitatea a asigurat pentru acest serviciu, personal specializat constând din asistenţi medicali, infirmiere vârstnici, medic de familie, medic psihiatru, kinetoterapeut. Prin această activitate de bază s-au asigurat:

 • Servicii de menţinere a sănătăţii, terapie şi recuperare medicală, în baza evaluării/reevaluării nevoilor individuale, şi administrarea medicaţiei în baza prescripţiilor medicale, cu respectarea normelor legale în vigoare;
 • Monitorizarea în scop preventiv şi terapeutic a stării de sănătate fizică şi psihică a beneficiarilor, evaluarea şi adaptarea regimului alimentar conform indicaţiilor medicale;
 • Condiţii corespunzătoare de menţinere a igienei personale;
 • Asistenţă calificată pentru menţinerea igienei personale a beneficiarilor care nu se pot îngriji singuri, și efectuarea igienei personale în funcţie de gradul de dependenţă al fiecărui asistat;
 • Îngrijire corporală, toaletare, duş, baie generală, îngrijirea unghiilor şi a părului;
 • Consiliere, asistenţă, echipamente şi materiale necesare beneficiarilor care au probleme de continenţă, şi măsuri de prevenire a escarelor;
 • Programe de educaţie sanitară cu personal calificat, încurajându-se viaţa activă, asigurându-se beneficiarilor condiţii pentru mişcare şi activităţi în aer liber în parcul unităţii, măsuri de prevenire a accidentelor;
 • În funcţie de particularităţile stării de sănătate şi de indicaţiile medicului, toţi beneficiarii sunt cuprinşi periodic în programul de kinetoterapie şi recuperare, personalul medical şi de îngrijire stimulând autonomia personală a vârstnicilor.

 

 • ASISTENŢĂ PALIATIVĂ

În cadrul acestei activități, Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sfântul Ilie’ Galaţi a asigurat beneficiarilor aflați în fază terminală de boală, toate serviciile de îngrijire necesare, precum şi servicii spirituale,  religioase, în conformitate cu credinţa religioasă a beneficiarului. Beneficiarii și familiile lor au fost tratați cu multă grijă, înțelegere și respect

S-a asigurat supravegherea permanentă a beneficiarului aflat în stare terminală, servicii medicale şi tratament corespunzător, inclusiv medicaţie pentru terapia durerii, conform prescripţiilor medicale.

 

 

 

 • SUPORT EMOŢIONAL ŞI DUPĂ CAZ, PSIHOTERAPIE

Considerând că abordarea stării psihice a vârstnicilor este un demers complex, care face parte din procesul de asistență al acestora, ne-am orientat intervențiile de suport psihologic și pornind în primul rând de la observarea provocărilor specifice etapei de viață, cărora persoanele vârstnice trebuie să le facă față. Pe măsura trecerii spre bătrânețe, indivizii se îndreaptă de la independență – câștigată în prima jumătate a vieții – spre interdependență și chiar dependență.

Cunoscând transformările pe care vârstnicii le trăiesc și obstacolele principale pe care le au de înfruntat, psihologul unității noastre a sprijinit vârstnicii beneficiari în trăirea acestei etape de viață cu demnitate optimizând prin intervenții specifice starea lor psihică.

Îmbătrânirea este un proces care implică numeroase situaţii de risc şi evenimente stresante, de la alterarea funcţiilor cognitive şi senzoriomotorii, la pierderea persoanelor dragi sau incapacitatea de a păstra nivelul de activism.

S-a avut în vedere identificarea unor activităţi de petrecere a timpului pentru client prin discutarea opţiunilor clientului cu privire la petrecerea timpului pe care îl are la dispoziţie, înţelegerea importanţei urmăririi tratamentului prescris de medicii specialiști şi avantajele urmăririi acestui tratament.

 

 • SOCIALIZARE ŞI PETRECERE A TIMPULUI LIBER

Asistentul social a asigurat consilierea şi asistenţa socială a beneficiarilor, identificarea nevoilor personale sociale necesare îmbunătăţirii sau menţinerii stării de confort psihic, al relaţionării cu mediul, cu ceilalţi asistaţi şi familia. De asemenea asistentul social a oferit mediere, consiliere şi intervenţie în situaţii de criză şi intermedierea legăturilor cu familia şi anturajul.

S-a acordat consiliere socială vârstnicilor, în vederea acomodării acestora la viaţa de comunitate şi depăşirea oricăror dificultăţi, promovându-se dezvoltarea umană şi dreptatea socială.

Asistentul social a organizat activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber, cu scopul satisfacerii nevoilor majore de protecţie afectivă, de recunoaştere socială, de manifestare a experienţei şi autorităţii, a nevoii de a interacţiona şi a stabili relaţii sociale, etc.

Persoanele asistate au fost cooptate în planificarea şi organizarea unor activităţi culturale, sărbătorirea zilelor de naştere şi de nume, vizionarea unor emisiuni T.V. radio, accesul la presă, participarea la mini-spectacole la sediul instituţiei sau în comunitate. De asemenea s-a încurajat vizitarea prietenilor sau alte ieşiri în comunitate în funcţie de starea de sănătate, şi s-a facilitat primirea de vizite din partea familiei sau a prietenilor.

Pentru menţinerea şi readaptrea capacităţilor fizice şi intelectuale prin terapie ocupaţională, vârstnicii au fost implicati, în funcţie de capacitatea fizică şi psihică, în diferite acţiuni cu specific gospodăresc, pregătirea mesei, aşezarea tacâmurilor şi a vaselor, pregătirea legumelor pentru bucătărie, îngrijirea florilor din parc, etc.

În perioada 01.01.2018 – 31.12. 2018, au avut loc diferite evenimente la care au participat vârstnicii din cămin, un caracter mai deosebit având urmatoarele activităţi:

 • Sărbătorirea Anului Nou în prima zi din an, cu o masă festivă.
 • În ziua de 6 ianuarie, cu ocazia sărbătorii Epifaniei, s-a celebrat o Slujbă solemnă în centru, s-a sfinţit apa şi s-au binecuvântat camerele vârstnicilor.
 • Sărbătorirea zilelor de 1 şi 8 Martie, sărbătoare în care au fost implicaţi bărbaţii rezidenţi în Cămin, care le-au oferit doamnelor beneficiare câte o floare.
 • Celebrarea Paştelui prin servicii religioase, eveniment cu caracter spiritual pentru vârstnici;
 • Ziua de 1 Mai a fost marcată ca în fiecare an prin organizarea unui picnic la iarbă verde cu toţi vârstnicii rezidenţi, în parcul căminului în compania unei muzici selectate specifice anilor şaizeci-optzeci.
 • Sărbătorirea Crăciunului prin celebrări religioase deosebite, primirea de grupuri de copii şi studenţi colindători şi prezentarea unei scenete cu Naşterea Domnului.

 

ACTIVITĂŢI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A SERVICIULUI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

În cadrul unui proiect de reamenajare şi modernizare a Centrul de Asistenţă şi Îngrijire ‘Sf. Ilie’ Galaţi, pe parcursul anului 2018 au avut loc următoarele lucrări:

 • Renovarea spaţiilor comune (zugrăvit).
 • Schimbarea obiectelor sanitare de la grupurile sanitare ale dormitoarelor şi de la băile comune.
 • Revizuirea şi automatizarea centralei termice.

PERSONALUL CENTRULUI  DE  ASISTENŢǍ  ŞI  ÎNGRIJIRE  “SF. ILIE GALAŢI”

 • Coordonator Cămin (asistent social ) – angajat CIM
 • 1 Medic – angajat CIM
 • 1 Administrator angajat CIM
 • 3 Administrator cladire – angajaţi CIM
 • 1 Asistent social – angajat CIM
 • 4 Asistenţi medicali – angajaţi CIM
 • 2 Asistenṭi medicali – contract de voluntariat
 • 15 Infirmiere vârstnici – angajate CIM
 • 5 Ingrijitoare – angajate CIM
 • 3 Infirmieră vârstnici – contract voluntariat
 • 1 Spălătoreasă – angajat CIM
 • 3 Bucătari – angajaţi CIM
 • 1 Medic medicină de familie – contract de voluntariat
 • 1 Medic psihiatru – contract de colaborare
 • 2 Kinetoterapeuṭi – angajaţi CIM
 • 1 Responsabil financiar şi resurse umane – contract de colaborare
 • 1 Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor –contract voluntariat
 • 1 Cadru tehnic cu atributii S.S.M – contract prestari servicii

În perioda 1 Ianuarie – 31 Decenbrie 2018 au fost reintegraţi familial 5 beneficiari, au decedat 45   beneficiari, şi au fost instituţionalizaţi în Căminul pentru Persoane Vârstnice ‘Sf. Ilie’ Galaţi  107  vârstnici. Numărul total al vârstnicilor care au beneficiat de serviciul unităţii în anul 2018 a fost de 157 de persoane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRUL SFANTUL ILIE GALATI

STRATEGIA NOASTRA CENTRUL SFANTUL ILIE GALATI vorbeste despre cele mai inalte standarde de ingrijire, punand pe primul loc nevoile rezidentilor nostri. Oferim o atmosfera sigura si familiala. Batranii nostri petrec timpul cu noi fie pentru cateva zile, pentru perioade scurte de timp, fie mai multi ani, evident sub supravegherea personalului nostru calificat ce asigura un regim optim de rezidenta in caminul nostru. Orele de masa sunt intotdeauna o incantare in caminul noastru, avand in spate personal dedicat, oferind o variata selectie de mancaruri gatite.

Fiecare rezident este diferit dieta, tratamentul sau imbracamintea are atentia noastra in functie de nevoi. Personalul nostru este bucuros sa va raspunda oricaror intrebari sau nelamuriri si va face tot posibilul pentru a se ingriji de fiecare rezident in cel mai bun mod cu putinta.

Ce oferim rezidentilor nostri

 • Dormitoare de cate  trei, patru paturi dotate cu mobilier nou, televizor LCD
 • Bucatarii proprii utilate modern ce respecta standardele igienico-sanitare
 • Locuri de servit masa, tip restaurant, dotate cu mobilier si vesela de cea mai buna calitate
 • Living-uri generoase
 • Grupuri sanitare
 • Cabinet medical in cadrul caminului
 • Gazduire
 • Ingrijire
 • Asistenta medicala
 • Asistenta sociala
 • Asistenta de Recuperare
 • Ergoterapie si Kinetoterapie
 • Consiliere
 • Reabilitare
Un loc de in care merita sa ramai, o experienta placuta, va multumesc de ajutor
Ana Salcau